Xàtiva acull el curs «Bootcamp: desenvolupament web» a principis de juliol

102

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El curs Bootcamp: desenvolupament web es realitzarà de manera presencial a la Casa de la Joventut de Xàtiva (C/ Montcada, Núm. 14), del 5 al 8 de juliol. L’horari és de 10.00 a 14.00h.

Durant el curs es desenvolupà una aplicació basada en un gestor de notes simple que permeti la creació, visualització i eliminació del seu contingut. A més, es farà ús d’una base de dades del tipus no relacional per a assegurar-se de la persistència de les dades de la aplicació.

Tecnologies a utilitzar durant el curs:
● JavaScript
● NodeJS
● HTML5
● CSS3
● Bootstrap
● MongoDB

Objectius

L’objectiu del curs resideix a aprendre a desenvolupar una aplicació fullstack utilitzant el llenguatge de programació JavaScript tant en el costat de client com en el costat del servidor. Per al disseny de l’app s’utilitzarà el llenguatge de marcat HTML i el llenguatge d’estils CSS, així com la llibreria Bootstrap per a ajudar-se en l’aspecte responsive i uns certs aspectes d’estil i estructuració.

En finalitzar el curs l’alumnat haurà après els conceptes bàsics d’arquitectura d’una
aplicació web ,així com els llenguatges més utilitzats per a aquest propòsit i la seva
aplicació.

Metodologia

El curs és totalment pràctic i requereix de la participació constant de l’alumnat.

WhatsApp Portal de Xàtiva