Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Diputació de València ha aconseguit que la totalitat dels serveis de la corporació funcionen al 100% gràcies a l’extensió del teletreball entre els seus empleats, complint d’esta manera el doble objectiu de continuar prestant els serveis propis de la institució, protegint al mateix temps la salut dels seus treballadors.

Per a això ha resultat fonamental la labor del departament d’Informàtica encapçalat per la diputada Mentxu Balaguer que, en coordinació amb la Presidència de la Diputació, s’ha bolcat des del primer moment de l’actual crisi a adequar tot el sistema amb la finalitat de facilitar el màxim possible el treball a distància en la resta de departaments.

Així, s’han establit tres maneres diferents de teletreball, en funció de la seua accessibilitat.

En primer lloc es van prioritzar els denominats processos crítics, per als quals els usuaris compten amb una instal·lació de VPN en el seu escriptori amb total operativitat sobre tots els recursos informàtics de l’entitat. A este model tenen accés un total de 136 treballadors pertanyents a diversos serveis com a tresoreria, secretaria, intervenció, personal o informàtica.

La segona manera permet l’accés a recursos definits mitjançant l’eina de Citrix, a la qual poden connectar-se al voltant de 90 empleats de la Diputació i 180 dels ajuntaments de la província. Finalment, prop de 1.000 dels 1.200 treballadors de la corporació han pogut fer el seu treball fent ús de les diferents aplicacions que estan disponibles a través de la intranet de Dival. Per tant, es pot afirmar que la pràctica totalitat del personal de la institució està podent dur a terme el treball que habitualment realitzava abans que es desencadenara l’actual crisi sanitària.

D’altra banda, les reunions pertinents dins de l’organització tampoc han cessat gràcies a la posada en marxa del sistema de videoconferències. En este punt, la Diputació està oferint assistència tècnica als ajuntaments que el sol·liciten.

Gestió tributària i gestió d’expedients

L’oficina virtual del contribuent, en la qual es poden consultar els diferents terminis que han sigut afectats per la declaració de l’estat d’alarma, també està plenament operativa. El nombre d’accessos diaris a esta oficina durant els últims dies ha superat els 1.500.

Quant a la gestió d’expedients, entre el 15 de març i el 15 d’abril s’han obert quasi 1.000 expedients, s’han generat 339 notificacions electròniques i s’han signat electrònicament més de 4.600 documents.

La Batlia Respon

Finalment, cal destacar l’important paper que està jugant La Batlia Respon, el servei d’atenció ciutadana i als ajuntaments de la Diputació de València, que ha registrat més de 10.000 consultes telefòniques en l’últim mes.

La majoria de les consultes estan centrades en confirmar la suspensió i l’ajornament dels terminis de tramitacions de procediments, així com en les peticions d’ajuda per a la presentació d’instàncies a través de la seu electrònica.

WhatsApp Portal de Xàtiva