Renfe recupera sis serveis diaris de Rodalia en la línia C-2 València – Xàtiva

L'oferta global passarà de 85 a 91 trens diaris entre València i Xàtiva, aquest increment suposa la recuperació total del servei, de dilluns a divendres, entre totes dues localitats

104

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Renfe recupera sis serveis diaris de Rodalia en la línia C-2 a partir del 16 de maig. L’oferta global passarà dels 85 trens que circulen actualment a 91 trens diaris entre València i Xàtiva, aquest increment suposa la recuperació total del servei, de dilluns a divendres, entre totes dues localitats. L’increment és possible gràcies a la incorporació de nous maquinistes.

Reprogramació excepcional i Pla d’Acció Immediata

Renfe va ajustar la programació en el Nucli de Rodalia de València per a garantir els horaris de prestació de serveis, evitant les incerteses al viatger davant les suspensions aleatòries de serveis que anaven produint-se des del mes de desembre passat. Aqueixes suspensions aleatòries del servei es produïen per un dèficit de maquinistes que Renfe arrossega des de l’inici de la pandèmia, davant les dificultats per a posar en marxa, dins del termini i en la forma escaient, els diferents processos de selecció, formació i homologació de maquinistes a conseqüència de la pandèmia.

D’altra banda, el Pla d’Acció Immediata que des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es va posar en marxa el mes de gener passat per a la millora del servei en la xarxa de Rodalia de València se centra en la millora immediata de la mobilitat quotidiana de l’usuari amb accions concretes focalitzades en la recuperació de la confiança de l’usuari, millorant la puntualitat i fiabilitat dels serveis a través d’un seguiment intens de les incidències, així com potenciant una millor informació a l’usuari en temps real i actualitzada, i en la senzillesa d’accés al sistema en la compra, accessibilitat, connectivitat amb altres maneres, etc.

WhatsApp Portal de Xàtiva