MOBILITAT

Queden sense efecte les restriccions de mobilitat derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

INDICACIONS GENERALS

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat.

L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat d’almenys metre i mig.

Tots els locals i altres establiments, així com l’equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb màscara i respectant distància. No obstant això, les persones que resideixen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger) és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu en el mateix domicili.

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus has d’aïllar-te i romandre a casa, telefona al 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

Les persones que resideixen en un mateix domicili poden compartir un mateix vehicle privat.

Es permeten vetlatoris i soterrars amb límit màxim de 25 persones en espais tancats, i de 50 persones si és a l’aire lliure o en la comitiva per a l’ acomiadament de la persona traspassada.

Es permet l’assistència a llocs de  culte, sempre que no se supere un 75% del seu aforament.

Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses podran realitzar-se amb un aforament del 75%.

Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en casosexcepcionals.

COMEÇ AL DETALL +INFO

El comerç al detall i de prestació de serveis pot obrir  els seus locals reduint  l’aforament al 75%.

Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública han de limitar l’afluència de clients de manera que s’assegure la distància social de metre i mig.

HOSTELERIA I RESTAURACIÓ

Els parcs i centres comercials han de mantenir amb un aforament màxim en els establiments comercials del 75% i del 60% en les zones comunes.

+INFO

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% del seu aforament.

Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una distància mínima de seguretat entre clients o, si escau, grup de clients.

Les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració poden acollir reunions de fins a un màxim de 20 persones i ocupant-se fins al 100% el nombre de taules permeses

Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 del seu aforament. S’ha de procurar el pagament amb targeta o altres mitjans que no supose contacte físic entre dispositius, evitant, sempre que siga possible, l’ús de diners en efectiu.

L’ocupació  màxima dels serveis serà d’una persona per a espais de fins a 4 metres quadrats. Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines/urinaris que tinga l’estança.

ÚS DE PLATGES

Es permet anar a les platges en grups de màxim 15 persones, excepte convivents.

En les zones d’estada dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d’un mínim metre i mig entre els usuaris mitjançant senyals al terra limitant els espais.

Tots els objectes personals, com tovalloles, gandules i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establert, evitant contacte amb la resta d’usuaris.

Es recomana que els eixos dels para-sols no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esplai, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.

Es podrà fer ús de les dutxes, serveis i vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

ALTRES ACTIVITATS AMB LIMITACIÓ D’ AFORAMENT O GRUPALS

CULTURALS

  • Biblioteques i museus (amb un 75% d’aforament)
  • Sales d’exposicions, monuments i equipaments culturals (sempre que no superen el 75% del seu aforament)
  • Cines, teatres, auditoris i espais similars, amb butaques preassignades i fins a un 75% del seu aforament

TURISME I NEGOCIS

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura en grups limitats de fins a 30 persones.

Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim
de 20 persones.

Els hotels i allotjaments turístics ja poden disposar de fins a un 75% de la seua capacitat a les zones comunes.

Congressos, encontres, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sense superar en cap cas el 75% de l’aforament.

ESPORT I OCI

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a 30 persones en espai oberts i 20 persones en tancats, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes s’organitzaran per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 30 persones en espai oberts i 20 persones en tancats, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestidors.

Les piscines recreatives no superaran un aforament màxim del 75%, garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Les escoles d’estiu poden realitzar les seues activitats limitant el nombre de participants al 75% del número habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts. +INFO

 

WhatsApp Portal de Xàtiva

Matricula EOI