Solopizza Xàtiva

Preu de la llum per hores per al dia: 27 de juny de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.2807€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
16h-17h: 0.23766€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.36886€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.25495 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.24646 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.24143 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.23888 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.24734 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.25853 €/kWh
🟢 06h – 07h: 0.26625 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.28372 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.29539 €/kWh
🟢 09h – 10h: 0.26311 €/kWh
🟡 10h – 11h: 0.3018 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.29665 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.30099 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.29994 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.24806 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.24086 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.23766 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.24143 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.29607 €/kWh
🟡 19h – 20h: 0.31631 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.35119 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.36886 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.32353 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.31737 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva