Solopizza Xàtiva

Preu de la llum per hores per al dia: 17 de juny de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.35698€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
15h-16h: 0.29538€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.42398€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟡 00h – 01h: 0.36615 €/kWh
🟡 01h – 02h: 0.36299 €/kWh
🟡 02h – 03h: 0.35771 €/kWh
🟡 03h – 04h: 0.35693 €/kWh
🟡 04h – 05h: 0.35979 €/kWh
🟡 05h – 06h: 0.35771 €/kWh
🟡 06h – 07h: 0.35159 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.35226 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.36121 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.34442 €/kWh
🔴 10h – 11h: 0.38112 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.36845 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.36507 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.36042 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.29638 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.29538 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.29586 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.2993 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.3591 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.38779 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.41082 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.42398 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.38013 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.37288 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva