Solopizza Xàtiva

Centelys

Preu de la llum per hores per al dia: 15 de juny de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.30659€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
15h-16h: 0.25779€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.35824€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟡 00h – 01h: 0.31185 €/kWh
🟡 01h – 02h: 0.31004 €/kWh
🟡 02h – 03h: 0.30945 €/kWh
🟡 03h – 04h: 0.30839 €/kWh
🟡 04h – 05h: 0.30925 €/kWh
🟡 05h – 06h: 0.31724 €/kWh
🟡 06h – 07h: 0.30679 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.30117 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.31853 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.29399 €/kWh
🟡 10h – 11h: 0.32321 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.31803 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.31849 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.3193 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.26774 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.25779 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.26146 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.26072 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.30983 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.32861 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.35612 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.35824 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.30905 €/kWh
🟢 23h – 24h: 0.28286 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva