Presentació de la nova edició de Ulleye: “Els Sans” de Pascual Muñoz Mira

105

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

Dijous que ve dia 20 d’abril dijous, a les 19 hores, a la Casa de la Cultura procedirem a la presentació de la nova publicació de Ulleye  “Els Sans. Repartiment i colonització de la Xàtiva medieval i el seu entorn. Els senyorius dels Sans.” l’autor del qual és el mèdic-reumatòleg Pascual Muñoz Mira que després de diversos anys de treball minuciós ha donat aquest nou manuscrit a la lectura dels seus lectors descrivint la importància al llarg diversos segles, XIII al  XVIII, dels Sans en les nostres terres.

Sobre l’obra podem referir: “Els Sans o Sanç —cognom posteriorment castellanitzat en Sanz— són una  de les principals sagues familiars que van repoblar Xàtiva i la seva àrea d’influència després de la conquesta de les terres valencianes  als musulmans duta a terme per Jaume I en el segle XIII. A diferència d’altres sagues o cognoms il·lustres com els Borja o els Villanueva, que van sobresortir especialment en èpoques concretes (s. XV-XVI,  XVIII-XIX), la presència i importància de l’els Sans és manifesta i  continuada des de la reconquesta fins al segle XVIII.

El seu llinatge  va formar part de l’oligarquia governant de la ciutat, va enllaçar amb  les principals famílies de la noblesa valenciana i del seu tronc local  van sortir altres senyorius, com els de Llanera, la Llosa, Vallés, el  Genovés, Alboi, Guadassèquies… Polítics, militars, escriptors,  religiosos o comerciants d’aquesta família van deixar profunda petjada  de la seva presència en l’entramat social del temps en què van viure,  i el seu escut familiar —amb l’ala i els pals d’Aragó—, guarda amb  orgull la seva memòria en palaus i cases dels carrers Montcada i  Vallés de Xàtiva, Fins i tot la importància d’aquesta saga familiar va transcendir la península ibèrica si considerem l’obra “La Maltea”  d’Hipòlit Sans (Xátiva, c. 1535- 1582), obra fonamental en la història  de Malta ja que relata el lloc de l’illa de Malta pels turcs en 1565.”

La presentació serà a càrrec de l’autor, Pascual Muñoz Mira, i de  l’editor de l’obra, Dr. Antonio López Alemany. En finalitzar la  presentació s’obrirà un temps de col·loqui sobre aquesta important saga familiar amb l’autor i posteriorment els qui ho desitgin podran  demanar la signatura a l’autor en el seu exemplar.

WhatsApp Portal de Xàtiva