EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Quins establiments comercials poden obrir?

Els establiments de primera necessitat, que a l’efecte de la declaració de l’estat d’Alarma, són els que permet obrir el Reial Decret 463/2020, i consten en l’article 10:

 • Establiments comercials al detall d’alimentació (forns, fruiteries, verduleries, carnisseries, pescateries, supermercats i hipermercats), i de begudes.
 • Establiments comercials al detall de productes i béns de primera necessitat.
 • Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i
  productes ortopèdics.
 • Establiments comercials al detall de productes higiènics.
 • Establiments comercials al detall de premsa i papereria.
 • Establiments comercials al detall de combustible per a l’automoció.
 • Estancs.
 • Establiments comercials al detall de equips tecnològics i de telecomunicacions.
 • Establiments comercials al detall de aliments per a animals de companyia.
 • El comerç per internet, telefònic o per correu.
 • Tintoreries i bugaderies.

Puc vendre per internet o per telèfon?

Sí. Es permet el comerç per internet, via telefònica i via correspondència. Això sí, s’haurà de lliurar a domicili. NO ES PERMET L’ARREPLEGADA EN TENDA, excepte si el comerç té permís per a obrir al públic (llista anterior).

Poden obrir… sempre guardant les mesures d’higiene i distància de seguretat:

 • Les botigues de conveniència. Venen alimentació, premsa, papereria i altres.
  L’Ajuntament pot limitar el seu horari per raons d’ordre públic.
 • Les perfumeries, sempre que es tracte de drogueria-perfumeria, per a la venda de productes d’higiene personal i productes de neteja de la llar.
 • Els call center. Es permet el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 • Les funeràries, sempre que adopten mesures organitzatives que eviten aglomeracions de persones i respectant, en tot cas, la distància d’un metre. Es prohibeixen les vetlles de persones mortes per coronavirus Covid-19, en instal·lacions públiques i privades.
 • Les clíniques veterinàries. Han d’obrir per a garantir la normativa de benestar animal.
 • Les impremtes, limitant la venda al públic a premsa i papereria. Poden obrir sense limitacions per a activitat professional majorista.
 • Les botigues de venda de material d’oficina i escolar. Són productes de papereria.
 • Els tallers de vehicles, per a garantir la mobilitat de les persones que estiguen obligades a usar un vehicle (ambulàncies, policia, personal sanitari, treballadors i treballadores en general).
 • Les botigues de telefonia mòbil, per a la venda de telèfons i complements.
 • Els locutoris, sempre que no presten activitat recreativa de jocs per a usuaris.
 • Les notaries i els registres de la propietat. Presten un servei públic.
 • Les corredories d’assegurances. Són assimilables als serveis financers.
 • Les botigues de begudes, sempre que estiguen envasades. No es pot servir café, te, orxata o altres begudes que s’hagen de preparar en el moment.
 • Les pastisseries/cafeteries, però només per a vendre, no per a servir ni consumir en el local.

No poden obrir al públic, però sí a professionals, com a majoristes:

 • Les ferreteries.
 • Les botigues de venda de cotxes, motos o camions.
 • Les botigues de pintura.
 • Les botigues de venda d’uniformes laborals. No es prohibeix el treball. Les empreses segueixen obligades a complir les normes de seguretat laboral.
 • Les botigues de subministrament de material per a vehicles.
 • Les botigues de subministraments de lampisteria.
 • Les botigues de productes per a la construcció.
 • Les botigues de venda d’estufes, ximeneies, aire condicionat.
 • Les botigues d’il·luminació.
 • Les botigues de subministraments hostalers. Els hotels poden treballar a porta tancada. Alguns, a més, continuen oberts per donar servei al personal mobilitzat.
 • Les botigues de venda de material de perruqueria.

No poden obrir…

 • Els establiments de gelats/batuts per a emportar. Xocolateries, geladeries, salons de té, croissanteries i assimilables han de tancar.
 • Les floristeries
 • Les immobiliàries
 • Les botigues de fotografia
 • Les botigues de venda de llepolies
 • No estan entre els establiments exceptuats del tancament pel Real Decret 463/2020.
 • Les perruqueries, salons o clíniques de bellesa, esteticistes, etc. Es poden prestar serveis de perruqueria a domicili.
 • Les botigues d’accessoris animals. Al públic únicament la venda d’aliments per a animals (art. 10.1 Decret 463/2020). Per a professionals, zoos, o establiments investigació amb animals poden vendre de tot com a subministrament, si cal manipular animals per a investigació i el producte està en aqueixes botigues, sí.
 • Les licoreries. Annex del Reial Decret 463/2020.
 • Les llibreries, llevat que també siguen papereries.
 • Les agències de viatge. No al públic, però poden prestar serveis per telèfon o telemàticament. Es permet el comerç per internet, telefònic o correspondència.

Què passa amb els hipermercats que venen de tot?

La permanència en els establiments comercials l’obertura dels quals estiga permesa haur de ser l’estrictament necessària perquè les persones consumidores puguen realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat.

L’hipermercat pot vendre productes que no siguen de primera necessitat?

Per a evitar una competència deslleial, es prohibeix la venda d’articles en què els comerços estan obligats a tancar: tèxtil, llibreria, electrodomèstics, ferreteria, joguets, mobles, basar, etc. Només per a la venda de: aliments (pa, verdura i fruita, carn, peix, begudes), productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, tintoreries i bugaderies.

Què passa amb els centres comercials, que tenen botigues de molts tipus?

Si en el centre comercial hi ha forns, fruiteries, verduleries, carnisseries, pescateries, supermercats, hipermercats, farmàcies, òptiques, productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, botigues d’equips tecnològics i de telecomunicacions, d’aliments per a animals de companyia, tintoreries o bugaderies, poden obrir aquestes botigues.

S’ha d’assegurar l’accés només a aquestes botigues, tancant el pas a la resta d’establiments.

Si decidisc tancar el meu establiment comercial encara sent dels autoritzats per a obrir, tinc dret a alguna ajuda quan les aproven?

Encara és prompte per a saber-ho. El Govern ha anunciat mesures de caràcter econòmic, que s’aniran aprovant a partir de la setmana que ve.
Si el meu establiment és de primera necessitat, tinc obligació d’obrir? Puc tancar?
No hi ha obligació d’obrir, llevat que el Govern decidira requisar l’establiment o imposar una
prestació personal obligatòria.

Sóc comercial d’una indústria: puc realitzar visites a la meua clientela?

Sí, ja que realitza la seua activitat laboral, si bé ha de restringir-se al màxim i respectar les recomanacions de distància per a evitar aglomeracions.

Sóc un o una professional, puc visitar als meus clients a domicili?

Sí, s’ha prohibit l’obertura de determinats comerços, però no dels serveis domiciliaris.

Puc atendre els clients amb les persianes o portes baixades a través d’un fonoporta o finestreta?

Sí, sempre que l’establiment estiga entre els exclosos del tancament de l’article 10. Es pretén tancar al públic els locals per a evitar contactes, per la qual cosa és una forma vàlida de donar servei. S’ha de procurar no traslladar l’aglomeració a l’exterior, deixant una distància interpersonal d’un metre.

Si l’establiment no està habilitat per a l’obertura i atenció al públic, NO es pot; seria una manera d’evitar la prohibició del Reial Decret 463/2020.

Poden obrir al públic les botigues de menjar per a emportar?

Si. No estan incloses en l’annex del Reial Decret 463/2020, que relaciona els equipaments i activitats l’obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en l’article 10. Per tant, són establiments d’alimentació subjectes al règim previst en l’apartat 1 de l’article 101.

Els bars i restaurants poden fer menjar per a recollir?

Només per a lliurament a domicili. No es permet la recollida en els locals.

Els repartidors i les repartidores tenen alguna limitació de mobilitat?

No, sempre que els seus desplaçaments es deguen a raons de treball, o en anar o tornar d’aquest.
Però les forces de seguretat poden imposar limitacions al trànsit per raons de salut pública,
seguretat o fluïdesa del tràfic, així com limitar l’accés de determinats vehicles per les mateixes raons.

Si treballe en un polígon… Puc agafar el cotxe per a arribar?

Sí, es garanteix l’accés al treball.

En quines condicions em puc moure?

Únicament es pot circular individualment, excepte per acompanyar persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, a peu o en vehicles particulars, i sempre respectant les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries, per a la realització de les següents activitats:

 • a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
 • d) Retorn al lloc de residència habitual.
 • e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
 • g) Per causa de força major o situació de necessitat.
 • h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.

Què passa amb els mercats de venda no sedentària?

La Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana ha prohibit la instal·lació de mercats de venda no sedentària des del 17 de març.

S’autoritza la venda ambulant de productes de primera necessitat (alimentació i drogueria –
higiene i neteja) en mercadets autoritzats2.

Hi ha servei de taxi, Uber, Cabify?

Sí. Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguen de titularitat pública, mantindran la seua oferta de transport.

En relació amb tots els mitjans de transport, els operadors de servei de transport de viatgers queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d’acord amb les recomanacions que establisca el Ministeri de Sanitat.

Les autoritats competents delegades podran adoptar totes aquelles mesures addicionals necessàries per a limitar la circulació de mitjans de transport col·lectius que resulten necessàries i proporcionades per a preservar la salut pública.

En aquells serveis en els quals el bitllet atorga una plaça asseguda o cabina, els operadors de transport prendran les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els passatgers.

WhatsApp Portal de Xàtiva