Període prohibició de cremes a Canals

Solopizza Xàtiva

Centelys

El període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els que hi confronten o els que estiguen més prop de 500 metres d’aquests, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, s’amplia des de l’1 fins al 30 de juny, els dos inclosos, i des de l’1 fins al 16 d’octubre, els dos inclosos, fins a una resolució nova que dispose un altre període diferent.

Solament es podran realitzar cremes a més de 500 metres fins a les 13:30 hores durant el període comprés entre l’1 de juny i el 30 de juny i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament, quedant totalment prohibit el període de l’1 de juliol al 30 de setembre, tots dos inclusivament.

I en tot cas, les cremes només es podran dur a terme quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals siga 1 (alerta 1). Per a rebre la informació directa i actualitzada, els usuaris poden instal·lar-se al seu dispositiu Android l’app “Preemergencia IF Comunitat Valenciana (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaersa.rf)”.

WhatsApp Portal de Xàtiva