EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

  • Labora publica el llistat de les 522 entitats locals beneficiàries
  • Quan es realitze la selecció, les persones interessades no hauran de realitzar cap tràmit, només estar inscrites com a aturades en Labora

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha publicat aquest dilluns (consultar ací) el llistat de les 522 entitats locals que han resultat beneficiàries de la subvenció Emcorp emmarcada en el Pla Avalem Experiència.

Gràcies a aquesta subvenció, al voltant de 1.100 persones desocupades de més de 30 anys obtindran un contracte de treball d’almenys sis mesos per a realitzar obres o serveis d’interés general en aquestes entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes s’emmarquen en Avalem Experiència, un projecte posat en marxa pel Consell a través de Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a donar suport a la inserció laboral de les persones desocupades.

L’import de les subvencions, per cada entitat local, és d’un mínim de 17.000 euros i es destinarà al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones contractades. Els contractes han de tindre una duració de, almenys, sis mesos a jornada completa.

Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles persones que no estiguen percebent prestacions o subsidis per desocupació.

A més, les persones desocupades poden consultar en aquest llistat els municipis que realitzaran contractacions. Així mateix, poden comprovar en Punt Labora l’estat de la seua demanda i actualitzar-la si és necessari en autoentrevista en l’enllaç consultar ací. Cal recordar que l’actual crisi sanitària ha provocat que hàgem d’extremar les mesures de precaució. En aquest sentit, els Espai Labora atendran a través d’aquest formulari.

Un dels grans reptes del Consell és prioritzar actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats d’inserció. En aquest sentit, s’emmarca tant aquest programa com Avalem Joves.

L’objectiu d’aquest pla és donar resposta a la situació d’emergència social que suposa l’elevada taxa de desocupació especialment en els grups de majors de 45 anys i en les persones que porten més de 12 mesos desocupades. En concret, la Conselleria d’Economia Sostenible estima que el públic objectiu d’aquest programa d’incentiu a l’ocupació és de 190.600 persones.

Avalem Experiència

Avalem Experiència s’articula entorn de quatre línies estratègiques d’actuació. La primera se centra en l’àmbit de la formació per a actualitzar la qualificació professional i, d’aquesta manera, permetre el retorn a l’ocupació. Mitjançant un pla de xoc s’oferirà atenció personalitzada i centrada en les necessitats formatives de cada participant, així com en els requeriments del mercat de treball.

En segon lloc, ‘Avalem Experiència’ donarà suport a les iniciatives d’emprenedoria i el treball autònom identificant nínxols de mercat per al desenvolupament de projectes empresarials viables i oferint assessorament especialitzat per a plans de negoci, que es complementarà amb accions d’acompanyament a emprenedors.

Un tercer eix del programa es dedicarà a l’orientació, intermediació i cerca d’ocupació mitjançant un itinerari personalitzat per a cada beneficiari que es compondrà d’activitats com a entrevistes o xarrades de motivació i que comptarà amb la supervisió d’un tutor.

Finalment, la quarta línia d’actuació es focalitzarà en el suport a la contractació, concedint ajudes per a fomentar contractes de persones majors de 30 anys i que contribuïsquen a la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l’estabilitat en el treball.

WhatsApp Portal de Xàtiva