Llista de propostes estimades i desestimades definitives de DecideiXàtiva

Publicació llista estimació i desestimació definitiva de les propostes presentades per la ciutadania en relació a l'enquesta pel que fa la consulta de propostes d'inversió per als Pressupostos 2017

744

Solopizza Xàtiva

Finalitzat el termini de presentacio d’al·legacions a la llista provisional de propostes estimades i desestimades provisionalment presentades per la ciutadania, en relació als Pressupostos Participatius.

Vistes les cinc instàncies presentades en temps i forma en les que es presenta al·legació en relació a nou de les propostes desestimades provisionalment.

Vist el Consell de Ciutat, celebrat el 29 de març de 2017, per a tractar la resolució d’al·legacions presentades a les propostes desestimades provisionalment en relació als Pressupostos Participatius.

Es publica la llista de propostes estimades i desestimades definitives:
Primer.- Estimar definitivament les propostes presentades per la Ciutadania per a la realització d’enquesta pel que fa la consulta d’inversió per als pressupostos de 2017, sent les següents:
1. Rotonda Mcdonal-s family (pas de vianants en la ronda nord).
2. Multicentre social Abú Masaifa / Centro Social Juvenil Hort L’Almúnia/ Per a 14 a 18 anys: Unificades les tres propostes. 1a fase.
3. Projecte sobre accesibilitat als espais públics de Xàtiva.
4. Compra de Terreny per a ús públic / Micro-reserva de Flora: Unificades les dues propostes.
5. Parhuerur inclusivo (parque de juegos) / Material esportiu parc telefònica / porque con calistenia: Unificades les tres propostes.
6. Parc de Sariers: Un parc per a un barri viu.
7. Xàtiva amb rutes segures i accesibles.
8. Adeqüació del lloc social de Sorió.
9. Estudiem i accedim a les noves tecnologies.
10. Proyecto de construcción piscinas cubierta Ciudad del Deporte.
11. Obras facilidades arquitectònicas discapacitados físicos (Pavelló Ballester)
12. Cambio del pavimiento deportivo Pabellón Francisco Ballester.
13. Mejora del Gym Pabellón Volei.
14. Palau del Palasiet.
15. Ombra als parcs infantils (Ausiàs March).
16. Millores per parcs canins (Palasiet)
17. Instal·lació elèctrica Alberg i Aula de Natura (escomesa).
18. Centre Cultural i Esportiu Sant Pere.
19. Jardí de Sariers / Parc de Sariers: Unificades les dues propostes.
20. Camí Verd.
21. El Jardí de Sara
22. Carrer Bici
23. Bolardo retràctil Teresa Coloma
24. Peatonalització Carrer Sant Roc-Sant Rafael
25. Sobre elevació del passos de vianants de l’Albereda i zona de l’Estació

Segon.- Desestimar definitivament les propostes presentades per la Ciutadania per a la realització d’enquesta pel que fa la consulta d’inversió per als pressupostos de 2017, sent les següents:
1. Neteja carrer Blai Bellver. Motiu: No és inversió.
2. Zona Oci Natural. Motiu: Ubicació privada.
3. Ocio Familiar junt a la Bola. Motiu: Parcel·les amb afecció Dipósit Egevasa.
4. Carrer Almas, Plaça Trinquet. Motiu: No és inversió.
5. Trinquet. Motiu: Excedeix de pressupost.
6. Esports minoritaris. Motiu: No és inversió.
7. Xàtiva per a les persones. Motiu: No és inversió.
8. Balcón en el Ayuntamiento. Motiu: Execució estructualment incompatible.
9. Millorar els arbres de l’Albereda. Motiu: No és inversió.
10. Adeqüació de la Casa de la Llum per a alberg de grups. Motiu: No és inversió.
11. Aparcamientos de corta duración. Motiu. No és inversió.
12. Taquillas públicas. Motiu: s’assumeix com inversió directa municipal
13. Anellament científic d’aus. Motiu: No és inversió.
14. Ajudem als nostres mussols (taller de caixes niu). Motiu: No és una inversió.
15. Escalada respectuosa amb les aus rupícules. Motiu: No és inversió.
16. Ampliació del Museu de Belles Arts. Motiu: Excedeix pressupost.
17. Socarralandia- Festival de Cultura Autòctona. Motiu: No és inversió.
18. Plan Integral para personas con diversidad funcional en la ciudad de Xàtiva. Motiu: No és inversió.
19. Millora del Carrer Les Santes. Motiu: Excedeix pressupost.
20. Piscina coberta municipal. Motiu: Excedeix pressupost.
21. Piscina coberta municipal. Motiu: Excedeix pressupost.
22. Primera fase construcción piscina cubierta Ciudad del Deporte. Motiu: Excedeix pressupost.
23. Millores Cova Negra i Casa La Llum. Motiu: Inviabilitat tècnica.
24. Parc infantil Olímpic. Motiu: Afeccions soterrani inferior.
25. Visibilitat Bixquert. Motiu: Inversió en execució.
26. Millora de l’enllumenat públic. Motiu: Inversió en execució.
27. Millores turístiques i didàctico-culturals. Motiu: Inversió en execució.
28. Proposta Mercat. Motiu: Inclosa al plec de condicions de la concessió.
29. Quiosc-Pérgola Jardí José Espejo. Motiu: Inversió al jardí inclosa en pressupost.

Tercer.- Publicar el llistat de les propostes definitivament estimades i desestimades presentades per la ciutadania en la página web municipal participacio.xativa.es, per al seu coneixement.

Quart.- Els projectes de les propostes que resulten finalment estimats seran publicats en la web municipal participacio.xativa.es perquè puguen ser consultats per la ciutadania abans i durant el periode de votació.

HORARIS DELS PUNTS D’INFORMACIÓ DE L’ENQUESTA CIUTADANA – DECIDEIXÀTIVA (ON ES PODRÀ VOTAR PER LES PROPOSTES)

1. Ajuntament de Xàtiva, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores. Dissabte i diumenge de 9:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

2. IES Josep de Ribera, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores

3. Barri Nord-Oest (carrer Abú Masaifa), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores. Dissabte i diumenge de 9:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

WhatsApp Portal de Xàtiva