EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Canals, a través de la Regidoria d’Esports, considera com a un dels seus objectius promoure i fomentar el desenvolupament de l’esport i, amb aquesta finalitat, s’estableixen ajudes econòmiques que servisquen de suport per complir aquest propòsit.

Per aquest motiu, dins la legalitat vigent i dels tràmits que determina el pressupost, respectat els principis bàsics de publicitat concurrència i objectivitat, aquesta regidoria proposa la concessió de subvencions Esportives locals. L’objectiu d’aquestes subvencions és apostar per fomentar i promoure l’esport a Canals, amb la finalitat de desenvolupar la capacitat física dels escolars proposant, així mateix, una adaptació del fenomen competitiu com a complement a la pròpia activitat esportiva.

Per a la convocatòria de l’exercici del 2019, la quantitat estipulada per a aquestes subvencions compten amb un import de 125.000€.

La quantitat assignada per a les subvencions es distribuiran, d’una banda, a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre per a cobrir les despeses de manteniment i funcionament de les entitats i la participació en activitats esportives, comptant amb 50.000€. D’altra banda, 75.000€ es destinaran a la promoció de l’esport base de les escoles esportives.

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions es podrà fer per registre general de l’Ajuntament de Canals en un termini de 25 dies naturals des de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). A la web de l’Ajuntament de Canals es tindrà accés informàtic a la convocatòria a través del PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE CANALS.

Per rebre més informació, poden acudir al Pavelló Municipal en l’horari d’oficina, cridar al telèfon 96224 40 59 o contactar a través del correu electrònic regidoria.esports@canals.es

WhatsApp Portal de Xàtiva