L’AMPA del Gozalbes Vera denuncia les situacions «indignes» que es viuen dia rere dia als voltants del centre

1003

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Davant la multitud de queixes rebudes per part de les famílies que pertanyen al Centre Educatiu Públic Gozalbes Vera, l’Associació de Mares Pares i Alumnes del centre denuncia la situació que han de suportar els xiquets i xiquetes adscrits cada matí en haver d’observar situacions «tan indignes com la que va tindre lloc ahir al matí«.

L’AMPA denuncia que esta situació no és una cosa puntual i que ja va comunicar a les autoritats competents la problemàtica que es viu dia rere dia en els voltants del centre. També lamenta que la recollida de firmes que inicià l’associació de veïns sense no haja rebut resposta per part de les autoritats.

«Ja n’hi ha prou, prenguen les mesures necessàries perquè els 250 xiquets i xiquetes no hagen de suportar mentre estan al pati del col·legi crits, baralles, olors a orina, femta humana entre els arbustos, persones en estat d’embriaguesa i altres símptomes, etc.» han demanat des de l’AMPA.

La Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (LPSC) en l’art 36 apartat 16 regula el consum o la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no estigueren destinades al trànsit, en llocs, vies, establiments públics o transports col·lectius, així com l’abandó dels instruments o altres efectes emprats per a això en els citats llocs. Per això des de l’associació de mares pares i alumnes (AMPA) del CEP Gozalbes Vera denuncien la situació que es viu dia rere dia a les portes del centre, en el Jardí Selgas i Jardí de la Pau atemptant a la llei esmentada.

«Venim observant des de fa temps la concurrència de persones en estat embriaguesa i en condicions poc saludables, havent de suportar olors de substàncies psicotròpiques amb els nostres menors al voltant» transmeten les famílies dels alumnes del centre. «No podem obviar l’estat en el qual es troba el parc i l’eixida del col·legi amb les botelles, llandes de cervesa, burilles, etc» finalitzen.

Per tot l’anteriorment exposat sol·liciten «a qui corresponga» que prenga les mesures oportunes i que garantisca la seguretat dels menors abordant la situació adequadament.

Per altra banda, des de l’Ajuntament volen constatar que entenen les queixes de l’AMPA i que es redoblaran esforços per tal de reduir el màxim possible aquesta situació, intensificant la coordinació d’accions entre Policia Local, Benestar Social i Policia Nacional.

No obstant, també volen aclarir que la Policia Local ha denunciat a la persona causant de la situació fins en 9 ocasions, havent dut a terme més de 14 intervencions, on s’han retirat diversos estris i s’ha decomissat alcohol.

En tots casos es tracta de faltes administratives, motiu pel qual no es pot recórrer a la jurisdicció penal. L’ordenament jurídic espanyol garanteix el dret a la lliure circulació de les persones, i la policia no pot desallotjar a ningú d’un espai públic sense causa que habilite eixa acció de desallotjament.

A més de les diverses intervencions col·lectives que ja s’han realitzat des del departament de Benestar Social, l’Ajuntament ha informat que se li oferirà el recurs d’accés a una solució habitacional per a persones en situació de risc, però són solucions que la persona afectada ha d’acceptar voluntàriament i que no es poden imposar. En aquest moment, no existeixen mesures judicials que permeten una acció de major contundència.

WhatsApp Portal de Xàtiva