L’Ajuntament millora l’eficiència en la recaptació

289

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El percentatge de recaptació arriba al 93,26% dels tributs meritats

L’Ajuntament de Xàtiva ha elaborat el compte anual de gestió tributària de l’exercici 2016. En concret, dels 13’6 milions d’euros d’impostos meritats, s’ha aconseguit recaptar 12’7 milions, la qual cosa suposa una millora respecte a exercicis anteriors.

D’aquests ingressos, el 72’4% corresponen a impostos del mateix exercici 2016 i la resta procedeixen de cobraments d’exercicis anteriors. La recaptació en període voluntari es troba així en 9’8 milions d’euros, mentre que la recaptació per via executiva és de 1’02 milions.

Aquestes dades reflecteixen una creixent eficiència en la gestió tributària de l’Ajuntament de Xàtiva, el que redunda en una major equitat i evita costos de gestió i interessos generats per impagaments.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, valora positivament aquestos resultats. Segons Reig, «vam notar una millora en les xifres derivada de la depuració de rebuts impagats procedents d’empreses i de no residents i estrangers que han tornat als seus països d’origen. Certament, acompanya una certa recuperació econòmica, així com un major coneixement dels processos de pagament i la domiciliació de rebuts «. El regidor manifesta que espera que aquestes xifres seguisquen millorant en el present exercici.

Les millores en la recaptació es produeixen com a conseqüència de la racionalització de processos de cobrament. Per a això, ha calgut procedir a la correcta gestió de les dades cadastrals, a la instal·lació dels nous comptadors d’aigua via gsm, a la unificació de les cartes de pagament o recórrer a la correcta comunicació i coneixement del calendari fiscal. Reig afirma que «es tracta que cadascú pagui el que li correspon i quan li correspon perquè tots puguem pagar un poc menys».

WhatsApp Portal de Xàtiva