EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha presentat una campanya de sensibilització ciutadana per a la millora de la neteja urbana de la ciutat, amb accions encaminades a l’ús dels serveis municipals disponibles (ecoparcs i servei de recollida de voluminosos) i també a la tinença de mascotes i el comportament dels seus propietaris.

La campanya porta per lema «Una ciutat neta, una ciutat per a viure» i busca millorar l’actual percepció de la ciutadania sobre l’estat de neteja de la ciutat, ja que s’han pogut constatar diverses disfuncions en l’ús dels serveis municipals, sovint com a conseqüència de comportaments individuals incívics com ara dipositar estris voluminosos en la via pública de manera descontrolada, mala gestió de les restes de poda, abocaments incontrolats o la proliferació d’excrements animals en jardins i carrers.

«La intenció és conscienciar i informar a la ciutadania en diferents aspectes relacionats amb la neteja viària, amb un ús adequat dels serveis que estan a l’abast, per tal de millorar l’estat de neteja de la nostra ciutat», ha expressat la regidora de Medi Ambient Reme Sinsiterra.

Xàtiva disposa de molts mitjans per a poder separar en origen, com és el cas dels ecoparcs fixos i mòbils o el servei d’arreplegada de mobles i objectes voluminosos, i per això la campanya consta de quatre blocs diferenciats. Un d’ells fa referència a l’ecoparc de la ciutat, amb el seu horari, mentre que altre bloc parla de la recollida de mobles i objectes voluminosos. Un tercer bloc tractarà sobre els ecoparcs mòbils i les seues ubicacions setmanals a la ciutat, i per últim altre tema a tractar és el de la tinença de mascotes i el comportament dels seus propietaris amb consells i recomanacions al respecte.

La campanya compta amb cartells i dos vídeos, a més d’objectes promocionals com ara imants de nevera i de promoció i difusió a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

WhatsApp Portal de Xàtiva