L’Ajuntament de Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro

El consistori ha abonat en una dècada un total de 12,4 milions d’euros als quals cal sumar els interessos suscitats que superarien els 2 milions

161

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva liquidarà de forma definitiva l’import pendent corresponent als anomenats «Préstecs Montoro» mitjançant una amortització anticipada de deute amb la qual abonarà anticipadament els 800.000 euros restants del préstec signat en novembre de 2019 amb el Banc Santander.

«Es tracta de tancar l’últim dels onze préstecs Montoro que l’Ajuntament de Xàtiva va contractar en 2012 com a resultat de l’anomenat Decret Montoro, el qual obligava als ajuntaments a traure totes les factures dels calaixos per pagar-les i fer uns crèdits corresponents amb l’aval de l’Estat», ha manifestat el regidor d’Hisenda Ignacio Reig.

En el cas de Xàtiva es van demanar un total d’onze préstecs amb un import de 12,4 milions d’euros, als quals cal sumar-li els interessos esdevinguts durant aquesta dècada que segons el regidor superarien els 2 milions d’euros. «Aquests préstecs ens han obligat a tindre un Pla d’Ajust vigent que superarem ara definitivament amb el tancament dels préstecs» ha indicat Reig, qui ha recordat que «es tracta de factures impagades sense crèdit de l’anterior equip de govern, entre els anys 2007 i 2011, que no tenien consignació pressupostària i havien fet que la morositat de l’Ajuntament es disparara».

Aquesta amortització anticipada, aprovada en el plenari municipal del mes de març, no té associat cap cost per a l’ajuntament donada la possibilitat d’amortització anticipada voluntària que indica el contracte signat. Cal destacar que en el primer trimestre de 2022 el període mig de pagament a proveïdors (PMP) s’ha establit en 14,27 dies durant el primer trimestre.

«Aquesta amortització suposarà l’alliberament per al pressupost 2023 d’una quantitat superior als 800.000 euros que anem a reinvertir en la ciutat, molt probablement en el nou contracte de neteja viària i recollida de fem, per tal de cobrir la necessitat de millora del servei que s’ha de dur a terme», ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

WhatsApp Portal de Xàtiva