L’Ajuntament de Canals obri nova borsa de treball d’assessor/a jurídic

44

Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

El termini d’inscripció estarà obert durant 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP núm. 45, de 08/03/2021.

El procediment de selecció serà el concurs-oposició. Solament es procedirà a puntuar la fase de concurs a aquells aspirants que hagen supera la fase d’oposició.

Cal tindre en compte que per a poder accedir al lloc de treball, és necessaria titulació universitària específica de grau o llicenciatura en Dret o equivalent.

Un dels requisits especifics que presenta aquesta vacant és estar en possessió del permís de conducció de classe B abans de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D’ASSESOR/A JURÍDIC

A més, al web de la GVA trobareu més informació al respecte: http://ow.ly/HYns50DUiT1

WhatsApp Portal de Xàtiva