EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Alcaldessa de Canals, Mai Castells, ha signat l’entrega de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques que s’ha dut a terme en diferents edificis públics de la població, amb la finalitat d’estalviar consum elèctric.

Aquests mòduls es troben ubicats al pavelló municipal Ricardo Tormo (8,2 KWn), al poliesportiu municipal (8,2 KWn), a l’aula de Cultura (5 KWn) situada al carrer Baix i a la Casa de la Cultura Ca Don José (8,2 Kwn). En total, s’han col·locat 70 plaques solars.

Aquesta instal·lació, subvencionada per la Diputació de València, es basa en l’autoconsum d’energia elèctrica que, en el cas de Canals, s’ha optat per acollir-se a la compensació per excedents, que consisteix en els sobrants que s’hagen generat s’abocaran a la xarxa de l’empresa d’electricitat que compensarà econòmicament aquella energia que s’hi haja produït en la instal·lació però que no haja sigut consumida.

Amb aquests panels solars es garanteix la cura cap al medi ambient, disminuint la contaminació atmosfèrica, l’ús dels combustibles, redueix la destrucció dels ecosistemes, ajuda a combatre l’escalfament global i no genera contaminació sonora.

WhatsApp Portal de Xàtiva