EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Ahir, 2 de maig, es commemorà el Dia Internacional Contra l’Assetjament Escolar o Bullying.

L’assetjament escolar és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre l’estudiant de manera reiterada al llarg d’un temps, tant a l’aula com fora d’ella.

Des de la regidoria d’Educació han començat aquest curs a treballar en el Pla d’Assetjament escolar, amb la finalitat d’eradicar la violència en els entorns educatius, que tindrà vigència des de 2022 fins a 2026.

El punt de partida ha estat la fase diagnòstic, des de la realitat que està vivint la població infantil i juvenil del nostre municipi a través d’una recollida d’informació desenvolupada i avalada per personal de psicologia especialitzat en la matèria, quina és la situació actual de risc d’assetjament escolar i vulnerabilitat emocional derivada o no, d’aquestes situacions.

Amb les dades recollides es treballarà de manera individual en cada centre amb juntament amb els equips directius per tal de crear accions que afavorisquen als centres educatius per tal de:

  • Prevenir,detectar i gestionar situacions d’assetjament escolar.
  • Fomentar la cultura de pau.
  • Proporcionar un clima afectuós que permeta relacions interpersonals respectuoses i obertura a l’aprenentatge en els centres educatius.
  • Aportar al desenvolupament sostenible i creació d’una societat pacífica.
  • Unificar criteris d’actuació i proporcionar eines a tota la comunitat educativa

WhatsApp Portal de Xàtiva