La Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal incrementarà els serveis en 2017 gràcies al major compromís dels Ajuntaments

287

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El plenari de la Mancomunitat ha aprovat el pressupost per a 2017 que ascendeix a 1.390.726,51 euros

El ple de la Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal ha aprovat els comptes per a 2017 que ascendeixen a 1.390.726,51 euros, un pressupost notablement més elevat que el de l’exercici 2016 degut al fet de que la Mancomunitat ha sigut adjudicatària de tres programes de tallers d’ocupació per import global de 556.390,80 euros, la qual cosa suposa la creació de 39 llocs de treball durant un any.

Així mateix, l’entitat també ha sigut beneficiària d’una subvenció per valor de 146.000 euros de la Direcció General d’Ocupació i Formació dins del programa de Projectes Experimentals que permetrà la contractació de sis tècnics fins al 30 de setembre per tal de realitzar estudis i programes que permetran dinamitzar i desenvolupar les comarques tant en matèria d’ocupació com industrial. A més, la mateixa Direcció General també ha concedit una ajuda per import de 16.797,36 euros per a la contractació de dos tècnics la funció dels quals serà realitzar estudis amb la finalitat d’abordar la problemàtica d’ocupació així com estudis d’ocupabilitat de la població afectada.

Finalment, també s’ha otorgat una ajuda per a sufragar fins al 80% de la despessa salarial per a la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local per un termini de tres mesos. I la Diputació ha concedit una ajuda de 6.000 euros per a la contractació d’un becari.

Així mateix, el nou pressupost també contempla la despessa de les partides per a la realització d’activitats culturals, esportives, de promoció lingüística i serveis socials així com la derivada de les accions comunicatives.

D’altra banda, els alcaldes dels diferents pobles mancomunats han recolzat la mesura d’incrementar la seua aportació, congelada des de fa anys, per tal de fomentar un increment en els serveis que presta l’entitat. Així, es passarà de pagar 2,60 euros per habitant a pagar 3,25 euros.

L’alcalde de Cerdà, José Luís Gijón, ha valorat aquest increment com «una inversió que repercutirà directament en els municipis». Mentre que el de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacat que «una entitat en la que s’està de manera voluntària ha de tindre recursos i capacitat de treball i gestió per tal de millorar els serveis que presta».

Finalment, cal destacar que abans de la congelació de la taxa, aquesta estava establerta en 3,15 euros i que la pujada de la mateixa suposarà uns ingressos totals de 40.000 euros.

WhatsApp Portal de Xàtiva