pleno mancomunitat la costera canal

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El saló de plenaris de la Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal va acollir, dijous passat, una nova sessió en la que després de l’aprovació de l’acta del plenari anterior, corresponent al 7-3- 16, es va procedir a l’aprovació del compte general de 2015.

Encara que el termini per a presentar-ho finalitza el proper 1 d’octubre, l’entitat comarcal ja el té fet el que va permetre ficar sobre la taula dades “bones” com per exemple un remanent de tresoreria positiu de 509.000 euros. No obstant, aquest compte general va ser aprovat trencant l’estabilitat pressupostària, és a dir, hi ha hagut més despeses que ingressos degut, tal i com va explicar el secretari, a que a final de la legislatura passada es va aprovar amortitzar el deute del prèstec de l’Ico. Açò, va continuar el secretari, “ens obliga a fer un pla econòmic-financer que consistirà en equilibrar els comptes per al proper exercici agafant eixe remanent positiu”. En aquest sentit cal destacar que per a complir amb la normativa no caldrà aplicar cap messura més gràcies a disposar d’eixe remanent positu.

Aquest punt va ser aprovat i es va procedir a votar el següent punt, conseqüència de l’anterior: la realització d’un pla econòmic-financer.

El secretari va aprofitar per afegir que “la necessitat de finançament era de 44.000 euros que ja estan restats al remanent original que era de 553.000 euros i que es queda en 509.000 euros”. Aquest punt també va eixir endavant.

A continuació es va procedir a la dació de compte de pagament a proveïdors i morositat on també es desprendeixen dates positives ja que es paga en menys 15,92 dies i la morositat és de cero.

Seguidament es va aprovar per unanimitat la creació de la comissió de municipis interessats en la nova licitació del servei d’arreplegada de RSU. Pel moment hi ha 5 municipis interessats l’Alcúdia de Crespins, Quesa, Bolbaite, Genovés i Montesa.

L’objectiu de la Mancomunitat és impulsar un nou plec de condicions ampliat a aquestes corporacions amb algunes modificacions que permitixquen ampliar el servei.

Respecte a la concessió dels Plans Provincials d’Obres i Serveis (PPOS) es va debatre sobre la possibilitat de deixar que contracte les actuacions la Diputació sent aquesta entitat l’encarregada d’adjudicar o licitar, o pel contrari demanar que es delegue en la Mancomunitat la contractació. El plenari es va decantar per aquesta segona opció.

No obstant, Evarist Aznar (PP) es va abstindre i des d’EU es va lamentar que la contractació es delegue en la junta de govern, un òrgan que no és plural tal i com va explicar Miquel Lorente. Al respecte, el president de l’entitat, Roberto Granero, va explicar que l’acord final es ratificarà en plenari.

Més tard es va continuar amb la modificació de naturalesa de lloc de treball de tècnic del Seafi. A partir de la petició d’excedència per part de la treballadora del Seafi des de la Mancomunitat s’ha aprofitat per regularitzar la plaça de tal manera que el que aprove la plaça passe a ser funcionari interí per programes, sent aquesta modalitat més ajustada al programa del Seafi que depen d’una subvenció que es pot retirar o canviar. D’aquesta manera el treballador estarà vinculat amb la subvenció deixant de ser personal laboral.

El punt va ser aprovat per unanimitat però en el torn de paraula Vicent Muñoz (Compromís) va lamentar que enguanys s’ha canviat en vàries ocasions al treballador del Seafi, la qual cosa acava perjudicant als veïns que reben el servei. En aquest sentit, el president de la Mancomunitat va reconèixer que s’ha tractat d’una situació puntual i que precissament el que es pretén amb la modificació de la relació laboral d’aquest

lloc amb l’entitat és que no torne a passar açò. De fet, “el que pretenem amb aquest acord és consolidar la plaça”.

Granero va aprofitar per exposar que hi ha més de 100 instàncies i de que la idea és formar una borsa de treball per a tindre personal en cas de voler ampliar el servei del Seafi.

Per últim, en el torn de precs i preguntes Vicent Muñoz (Compromís) va insistir en la necessitat d’actualitzar els estatuts. I Francisco Moreno (PSPV) va reivindicar  la importància de donar a conèixer els serveis de l’entitat, qüestió a la que el president de la Mancomunitat va contestar explicant que “la tendència en aquest sentit és diferent a anteriors legislatures ja que s’està treballant en coses que voran la llum pròximament”. No obstant, Granero va ratificar la idees d’incrementar els serveis.

WhatsApp Portal de Xàtiva