La junta de portaveus de l’Ajuntament de Xàtiva acorda una moció conjunta de tots els grups municipals en defensa dels jutjats de violència sobre la dona a Xàtiva

94

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Hui a les 14 hores, l’alcalde de Xàtiva ha presentat a la junta de portaveus dels grups municipals una moció d’acord per a la defensa de les competències judicials de violència sobre la dona en el Partit Judicial de Xàtiva per al seu debat, esmena i aprovació.

En aquesta junta de portaveus, s’ha acordat una moció conjunta de tots els grups municipals en defensa dels jutjats de violència sobre la dona a la nostra ciutat. El text de l’acord inclou algunes propostes formulades pel Partit Popular i Xàtiva Unida.

A aquesta moció demanen:

Primer.– Instar a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i al Ministeri de Justícia a la creació d’un Jutjat exclusiu de Violència sobre la Dona en els Jutjats de Xàtiva.

Segon.– Instar a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i al Ministeri de Justícia a que mentre no es cree aquest jutjat exclusiu de Violència sobre la Dona als Jutjats de Xàtiva, es mantinguen les competències en matèria de violència sobre la dona en els Jutjats d’Instrucció i Primera Instància de Xàtiva. Deixant sense efecte el RD 954/2022 amb allò relatiu a l’agrupació amb Alzira de les competències sobre VioGen.

Tercer.– Habilitar, en el marc de les competències municipals i dintre del procediment, quants recursos humans i materials municipals siguen necessaris per al recolzament d’accions reivindicatives, ja siguen impulsades per institucions públiques com per entitats ciutadanes, tendents a l’assoliment de la finalitat d’aquest acord que resulta clau per al futur de la ciutat de Xàtiva.

Quart.– Mostrar tot el suport als professionals del dret que a diari venen prestant de forma específica el servei d’assistència jurídica a les víctimes de violència de gènere en el partit judicial de Xàtiva en les seues més que justes reivindicacions, així com a les pròpies víctimes de tan execrable conductes i a les diferents associacions que sovint els ofereixen altres ajudes complementaries.

Cinquè.– Donar trasllat del mateix a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, al Ministeri de Justícia, a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a la Presidència del Consell General del Poder Judicial i a la delegació del ICAV en Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva