La Generalitat subvenciona la promoció de programes vinculats amb menors a Xàtiva

El Programa Menors, el programa Ganbaru i la Saleta són les accions de polítiques locals d’infància reconegudes amb aquesta ajuda

73

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut una subvenció de 2.678.91 euros per part de la Direcció General d’Infància i Adolescència per a programes de promoció dels drets de la infància i de la participació infantil durant aquest exercici 2020.

Amb aquesta ajuda, Xàtiva finançarà el Programa «Menors», que naix amb la finalitat d’intervindre amb la població infantil i adolescent que es troba en situació o risc d’exclusió social a la ciutat. Segons dades recollides pel departament de Benestar Social, al voltant de 150 famílies amb menors d’edat es troben actualment en risc d’exclusió, sent el 9% de la població xativina menor d’edat (al voltant de 5.800).

Segons indiquen des del departament, aquest programa es justifica des d’un punt de vista educatiu, preventiu i de desenvolupament d’habilitats socials i de relació, ja que asseguren que els estudis científics demostren que arran d’aquesta carència s’originen factors de risc social que increment aquest grau d’exclusió, comportant fracàs escolar, baixa tolerància a la frustració, consum primerenc de substàncies tòxiques i problemes amb la justícia.

L’objectiu principal de les polítiques locals d’infància a Xàtiva és promoure el compliment dels drets, deures i responsabilitats de la infància, donant suport a les famílies amb filles i fills, facilitant la conciliació i donant suport a les llars amb baixos recursos econòmics facilitant serveis de qualitat i fomentant la participació dels xiquets i xiquetes a les polítiques municipals.

Altres programes

La subvenció també va dirigida a altres accions en matèria de menors, com són el programa Ganbaru i la Saleta.

El programa Ganbaru facilita una atenció personalitzada a la població infantil i juvenil de Xàtiva en situació de risc d’exclusió social en el seu procés maduratiu i d’integració a la societat, promovent un espai on possibilitar el desenvolupament de les relacions interpersonals constructives, sanes i facilitadores de l’intercanvi d’experiències i aprenentatges, fomentant la integració i la participació de la població infantil.

La Saleta, en canvi, és un espai físic segur i amb intimitat per als xiquets, xiquetes i adolescents que acudeixen amb els familiars al departament de Benestar Social a realitzar diferents tràmits. Es pretén propiciar el seu desenvolupament emocional amb activitats d’entreteniment, facilitant la creació d’un ambient propici diferenciat al de les interaccions entre els professionals i les persones usuàries.

WhatsApp Portal de Xàtiva