santa-clara-portaldexativa

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Comissió Territorial d’Urbanisme de València, depenent de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, acaba d’aprovar definitivament el Pla Especial del Reial Monestir de l’Assumpció, el conegut com a convent de Santa Clara de Xàtiva. Aquesta aprovació obri definitivament el pas a l’ús del monument com a futura seu del nou Palau de Justícia de Xàtiva.

Per al convent de Santa Clara, a efectes del pla especial aprovat, s’estableix un us dominant de dotació de titularitat privada d’ús múltiple. Els usos detallats compatibles amb la protecció del BIC inclouen l’assistencial, el docent, el cultural, el sanitari, el religiós, i altres de caràcter terciari com ara l’allotjament, espectacles, establiments públics o oficines, apartat on la normativa vigent inclou els jutjats.

Aquest matí, la delegació municipal encapçalada per la tinent d’alcalde Cristina Súñer ha obtingut el dictamen favorable a un pla d’usos del convent de Santa Clara, com a culminació d’un procés iniciat el 3 de març de 2011, arran la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i la mercantil Ortiz Dieste S.A., qui el 30 de noviembre de 2006 havia adquirit el BIC per a la construcció d’un hotel de luxe. Segons ha informat la regidora, el pla especial ha rebut una valoració molt positiva per part dels tècnics d’Urbanisme de la Generalitat, ja que el document amplia la protecció del convent i el seu entorn.

Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial de Santa Clara, junt amb la firma de l’escriptura de compravenda prevista per al 21 de desembre pròxim, ja es poden iniciar els tràmits per a la cessió de l’immoble a la Conselleria de Justícia per a la construcció del Palau de Justícia de Xàtiva. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2019 ja inclouen les primeres inversions d’unes obres contemplades en el Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana.

L’alcalde Roger Cerdà afirma que aquest “és un pas definitiu per al nostre objectiu de que Santa Clara albergue els nous jutjats amb eixa inversió de 5’8 milions d’euros. L’aprovació del pla especial era fonamental ja que és l’element urbanístic que ens permet executar les obres en temps i forma, amb els terminis que ha marcat la Conselleria de Justícia per tal de que en 2019, 2020 i 2021 es puga edificar el nou Palau de Justícia”, segons el primer edil.

Per la seua banda, la tinent d’alcalde Súñer creu que “l’aprovació d’un pla especial que amplia la protecció a l’entorn de Santa Clara és un fet per a felicitar a la ciutadania que recupera un element clau per a la seua història”. La responsable política de la Delegació d’Urbanisme afirma que “no soles hem incorporat patrimoni a la ciutat de Xàtiva sinó que anem a dotar-lo d’un contingut importantíssim com són els nous jutjats”. Suñer ha remarcat que la voluntat de l’equip de govern és continuar invertint en la salvaguarda del patrimoni artístic-cultural de Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva