Setmana Europea de prevenció de residus

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

  • La institució participa en els projectes europeus d’economia circular URBANREC i Life Recypack, i estudia l’aprofitament energètic dels residus verds per calfar espais públics municipals
  • A les comarques de València es produeixen més de 440 quilos de residus per persona i any, més d’1.120.000 tones anuals

 

La Diputació, amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus que es celebra des del 17 fins el 25 de novembre, reafirma el seu compromís amb el tractament adequat dels residus urbans i amb l’impuls de nous mètodes de valorització de les deixalles i el seu reaprofitament.

La institució provincial participa com a soci en dos projectes europeus per transformar residus urbans en materials aptes per a ús industrial. Aquestes iniciatives d’economia circular són el projecte URBANREC ‘Nous enfocaments per a la valoració dels residus voluminosos d’origen urbà en productes reciclats d’alt valor afegit’, i el Life Recypack, per obtenir plàstic comercial valoritzable per a la indústria a partir del desenvolupament  de quatre nous models de selecció de residus comercials a Espanya i a Itàlia

Des de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació també es treballa en l’estudi de l’aprofitament energètic dels residus verds procedents de la jardineria, l’agricultura o les tasques de gestió forestal sostenible per a la producció de combustible renovable destinat a la calefacció dels edificis públics dels ajuntaments de la província.

La Diputació, a més, participa i finança fins al 15% els consorcis de la província, encarregats de donar un tractament adequat als residus que arrepleguen els ajuntaments, seleccionant i separant aquells materials susceptibles de tenir un segon ús, com el material metàl·lic, els plàstics de diferents densitats i els residus voluminosos, entre d’altres. La matèria orgànica passa un procés d’higienització per tal de generar un material bio-estabilitzat apte per a l’ús agrícola i, en última instancia, es soterra als abocadors controlats el rebuig sense possibilitat de reciclatge.

A més, la Diputació controla i supervisa els abocadors de residus clausurats a la província, per tal de que compleixen totes les condicions mediambientals exigides per la llei de residus, i col·labora activament a les campanyes de conscienciació ciutadana en matèria de reciclatge i reutilització dels diversos materials aprofitables existents als residus, així com en la importància de la recollida selectiva i separada de la matèria orgànica i l’agro-compostatge.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Amb la finalitat de promoure activitats de sensibilització sobre els recursos sostenibles i la gestió de les deixalles, la iniciativa de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR en les seues sigles en anglès) anima a autoritats públiques, entitats privades, societat civil i ciutadans individuals a participar a través de la coordinació d’accions; el desenvolupament de ferramentes de comunicació específiques per a grups objectius (col·legis, empreses, administracions, associacions); la promoció de jornades temàtiques de prevenció; i la prova de jornades de neteja d’espais públics a nivell europeu sota el lema ‘Let’s Clean Up Europe’.

Els objectius prioritaris de la EWWR són les accions de conscienciació  sobre la prevenció en la generació de residus, basada en el sistema de les 3Rs —reducció de residus, reutilització de materials/productes i reciclatge—; la promoció de les polítiques europees als diferents països membres; donar visibilitat al treball realitzat pels participants en la setmana; proporcionar ferramentes de formació adaptades a les necessitats dels participants; i avaluar l’impacte de les accions i les campanyes de comunicació a partir de canvis en el comportament pel que fa a la forma de consumir i gestionar els residus.

Un problema de salut humana i ambiental

A més dels perjudicis per a la salut pública i els entorns naturals, la mala gestió de les deixalles agreuja els desafiaments que planteja el canvi climàtic. Es calcula que en 2016 el tractament i l’eliminació de deixalles van emetre 1.600 milions de tones de diòxid de carboni, el 5% de les emissions mundials. Comptar amb sistemes adequats per tractar les deixalles resulta essencial en l’aposta per una economia circular en la qual els productes es dissenyen per ser reutilitzats i reciclats, a través de formes intel·ligents i sostenibles que permeten promoure el creixement econòmic eficient i minimitzar l’impacte ambiental.

Entre els residus més preocupants destaquen els plàstics, l’impacte dels quals en els ecosistemes perdura milers d’anys. En 2016, es van generar 242 milions de tones de residus de plàstic, la qual cosa representa el 12% de tots els residus sòlids a nivell mundial.

La ràpida urbanització i l’augment de les poblacions porten aparellada una generació creixent de residus, que perjudica a la salut humana i els entorns locals. Si els nuclis urbans no adopten mesures urgents, la quantitat mundial de deixalles, que va aconseguir els 2.010 milions de tones en 2016, passarà en les properes tres dècades a 3.400 milions de tones, un augment del 70%, segons l’informe del Banc Mundial ‘Les deixalles 2.0: Un panorama mundial de la gestió de deixalles sòlides fins a 2050’ (2018).

WhatsApp Portal de Xàtiva