EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Aquesta setmana finalitzaran les tasques dels 34 treballadors agrícoles que es van incorporar a les Brigades municipals de Xàtiva el passat mes de juliol, durant dos mesos, gràcies a la subvenció atorgada des del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Entre les tasques que s’han desenvolupat durant aquests mesos es troben la neteja i desbrossament per mitjans manuals de cunetes, laterals i marges dels camins; càrrega i transport a abocador controlat dels materials residuals; tasques de recolzament a la maquinària de desbrossament; tractaments complementaris d’herbicides; i neteja i xicotetes obres de reparació en els passos d’aigua. S’ha actuat en diferents camins de Bixquert i de la resta del terme municipal com ara camí Pintor, camí Palancas, camí Canyoles, camí Granja i camí Sagres.

Els treballs han estat realitzats per 28 peons i 6 capatassos i la subvenció del SEPE per a la contractació d’aquests treballadors agrícoles ha sigut de 122.079 euros, mentre que altres 3.883 han sigut aportats per part municipal. El conveni busca pal·liar la desocupació agrícola eventual mitjançant projectes per tal de garantir als treballadors i treballadores un complement de renda mitjançant Plans Especials d’Ocupació en zones rurals deprimides. A més a més, durant els mesos d’estiu no es coincideix temporalment amb les campanyes agrícoles de la ciutat, proporcionant al mateix temps ocupació a treballadors i treballadores eventuals en les èpoques de menor activitat.

WhatsApp Portal de Xàtiva