Encara queden places disponibles per als serveis Major a Casa i Menjar a Casa

714

Són serveis d’atenció a persones grans que presta la Generalitat, gestionats pel departament de Benestar Social de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Xàtiva informa de que encara queden vacants a disposició de la ciutadania per accedir als serveis Major a Casa i Menjar a Casa, serveis que ofereix la Generalitat Valenciana i que es gestionen des de la regidoria de Benestar Social. Són dos recursos orientats a l’atenció domiciliària de la gent gran, fonamentalment.

On hi ha més places disponibles és en el servei Menjar a Casa; concretament 13. Aquest servei consisteix en l’entrega diària dels menjars en el domicili de l’usuari de dilluns a divendres. D’altra banda, del servei Major a Casa hi ha 4 places disponibles. Aquest servei, d’un contingut més ampli, inclou el repartiment de menjars (tot incloent festius) i servei de lavanderia a domicili, així com el servei de neteja de la llar dues vegades a la setmana.

Els requisits per accedir a aquestos serveis són tenir edat igual o superior a 65 anys, tenir autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments, suport familiar o ajuda a domicili i comptar amb informes favorables de Benestar Social i del metge. També poden optar a aquestos serveis persones majors de 60 anys en situació de dependència i persones amb discapacitat en situació de dependència majors de 18 anys.

Els usuaris han d’aportar part del cost del servei mensualment, de manera anticipada, mitjançant domiciliació bancària. En el cas del programa Menjar a Casa, el cost de l’aportació és de 2’7 euros per dia. El programa Major a Casa té un cost per a l’usuari de 127 euros al mes.

Les persones interessades hauran adreçar-se als serveis socials de l’Ajuntament de Xàtiva, on seran informats degudament dels requisits exigits per sol·licitar el servei i del funcionament del programa, així com de la documentació que cal presentar.

WhatsApp Portal de Xàtiva