Comunicat del Partit Popular de Xàtiva:

El Partit Popular denúncia els excessos del govern socialista en matèria d’hores extraordinàries i pagament de productivitats, segons es dedueix de l’informe realitzat pel Departament d’Intervenció i Secretaria de l’Ajuntament de Xàtiva.

Segons la portaveu popular M.J. Plá “l’àrea que dirigeix el regidor Nacho Reig, tendeix a afavorir a amics i afins per a crear una autèntica xarxa clientelista necessària per a enfortir-se en el govern”. En el citat informe es realitzen retrets molt durs a la gestió de l’equip de govern en matèria de personal.

Així, assenyala Plá “utilitzen les productivitats per a retribuir el treball ordinari com a extraordinari, per a premiar només als seus amics i no afrontar la necessària revisió de la relació de llocs de treball de manera global. No serem còmplices d’aquesta pràctica que premia a uns treballadors i castiga a la majoria”.

Entre els expedients en matèria de personal analitzats i fiscalitzats en l’informe d’intervenció-secretària destaquen el relatiu a les hores extraordinàries del servei d’Aigües potables el qual es qualifica d’“expedient ple d’incoherències i barbaritats administratives”. Un altre exemple ressenyable és l’expedient del pagament d’hores extraordinàries en el si de la Policia local, en el qual es realitzen multitud d’observacions per part d’Intervenció, Secretaria i el Departament de Recursos humans.

En relació a les productivitats pagades per l’assistència a FITUR 2019 pel govern, ens trobem que per part d’Intervenció i Secretaria s’informa negativament les mateixes “per mancar l’expedient dels objectius a aconseguir, les quanties a pagar no estan justificades, i no existeixen indicadors mesurables de compliment d’objectius”.

Des del Partit Popular es vol incidir en la gravetat d’aquesta pràctica de pagar productivitats de manera arbitrària que suposa una burla constant de la legalitat. Un cas especialment cridaner i greu resulta l’assignació de més de 2.000€ a l’intendent de la Policia Local aprovada per decret de l’Alcalde durant la pandèmia del COVID-19, corresponent als mesos de gener i febrer de 2020, en els quals l’Intendent es trobava de pràctiques tal com va informar el Regidor de Policia local, Juan Giner (C’s), en la comissió informativa de règim interior de 21 de febrer.

WhatsApp Portal de Xàtiva