Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El plenari municipal ha aprovat una incorporació de crèdit de 1,68 milions d’euros al pressupost municipal amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Xàtiva Unida, i les abstencions del Partit Popular i VOX.

Amb aquesta incorporació es podran dotar amb el romanent algunes partides com ara els Programes Avalem Jove i les Escoles Taller, la Fira de Xàtiva o el conveni amb la Cámara de Comerç de València, amb un import de 1,34 milions. També es destinaran 349.000 euros per al nou tribut estatal de residus, Nits al Castell i el premi de pintura Juan Francés; i altres 150.955 euros aniran a parar a inversions com ara el pàrquing de la plaça la Bassa (40.000 euros), elements biosaludables i calistènia a la Torre de Lloris (19.000 euros), cicle hidràulic (71.955 euros) i reposició de mobiliari en edificis de Benestar Social (20.000 euros).

«Aquesta és una incorporació de romanent ajustada i necessària, dins de la tendència dels últims anys de liquidacions positives», ha indicat el portaveu socialista Ignacio Reig, qui ha remarcat que «la liquidació del pressupost 2023 consolida una tendència de liquidacions positives exercici rere exercici, amb ingressos superiors a les despeses corrents i als ajustos».

La portaveu de Xàtiva Unida Amor Amorós ha manifestat per la seua part que «el pressupost ha de ser flexible i adaptable per poder complir amb les necessitats de la ciutat» i que «aquesta incorporació ens permetrà continuar amb els Plans d’Ocupació, ajudant a les persones més vulnerables, i també millorar la formació, la neteja de la ciutat, generar subvencions per al teixit empresarial i invertir en cultura, oci, turisme o en infraestructures que faciliten la mobilitat sostenible a Xàtiva».

El portaveu del Partit Popular, Marcos Sanchis, ha defensat la seua abstenció indicant que «les continues modificacions del pressupost demostren una falta de planificació, la improvisació i la falta de gestió».

Al plenari també s’ha donat compte de la liquidació del pressupost 2023, on el portaveu socialista i regidor d’Economia Ignacio Reig ha destacat que el resultat pressupostari torna a generar superàvit. «El resultat pressupostari positiu és ara de 2,5 milions d’euros, i tenim un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 4,1 milions. Hem reduït l’endeutament fins al 30% i tenim una capacitat de finançament de fins un màxim de 1,7 milions. En 2024 continuarem centrant-nos en executar el pressupost disponible i convertint tots els recursos al nostra abast en serveis i infraestructures per als ciutadans i ciutadanes de Xàtiva».

A més, s’ha donat compte del període mig de pagament a proveïdors després de l’últim trimestre de 2023, situant-se en 20 dies, mentre que s’han fet pagaments per un valor total de 5 milions d’euros sense interessos de demora. Els pagaments pendents a inicis de 2024 se situen en 1.101.000 euros. «Un trimestre més continuem complint amb comoditat el període mitjà de pagament, reflex d’una gestió administrativa òptima per part del departament i una consolidació del procés de pagament de les factures reconegudes, beneficiant a centenars de pimes i autònoms que ens presten els seus serveis dia rere dia», ha explicat Reig.

El plenari municipal també ha aprovat per unanimitat, la moció conjunta presentada pel PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Partit Popular de suport a l’antifeixisme i de rebuig a les agressions feixistes a Castelló de la Plana ocorregudes el passat 2 de març.

WhatsApp Portal de Xàtiva