Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha acollit aquest divendres una reunió del Consell d’Acció i Polítiques Socials, a la que han assistit les diferents entitats per tal de tractar diferents temes vinculats a l’àrea de Benestar Social. El debat s’ha centrat especialment en la millora de l’ordre de convocatòria de subvencions del departament a les diferents entitats socials, per tal de facilitar la presentació i justificació de projectes.

De fet, aquest any 2020 les ajudes augmenten fins als 45.000 euros, amb un increment substancial respecte al passat 2019, quan es van pressupostar 35.801 euros que es van repartir entre projectes vinculats a persones immigrants, refugiades o asilades; dones, persones amb diversitat funcional, persones amb malalties cròniques i/o de llarga durada i altres grups en situació de vulnerabilitat. Cal indicar, a més, que el pressupost destinat a Benestar Social en aquest 2020 és de 2.046.030 euros, el que suposa un increment del 26,57% respecte al passat exercici i de quasi un 50% respecte a l’any 2017, quan es van invertir 1.078.702 euros.

A més a més, el departament de Gestió Administrativa Social també ha informat en aquesta reunió d’algunes dades respecte als centres socials municipals o els recursos humans adscrits.

En els darrers anys s‘ha produït un 66% d’augment respecte a la gestió de centres per part de Benestar Social, passant de 3 a 5. Al Centre Social de Majors, el Centre de Jubilats de Plaça Roca i el Punt Social Engai s’han sumat la Placeta i el JOC, que organitzen programes socials de nova creació. Entre 2017 i 2019, a més, centres com el d’Atenció Primerenca o el d’Alzheimer han passat de 35 a 50, i de 15 a 35 places de gestió respectivament. En total, la subvenció a gestionar ha passat en eixe període de 361.000 a 640.000 euros.

Pel que fa als recursos humans adscrits als programes que formen part del departament, de 2017 a 2019 s’ha passat d’11 a 24 persones, amb un increment del 118% de pressupost municipal i subvencionat per Conselleria. En 2020 es preveu la incorporació de personal administratiu i de la figura d’un/a integrador /a social.

Accions i centres

Des de l’Ajuntament de Xàtiva també han informat de les actuacions realitzades una vegada conegut l’imminent tancament de l’Asil de Sant Antoni, després de la decisió de la Congregació. En aquest sentit, més de 15 famílies dels usuaris afectats es van posar en contacte amb els serveis socials municipals per tal d’estudiar cada cas, atenent a l’oferiment per part de la Congregació de centres alternatius en localitats com ara Villena, Oliva, Alzira o Requena.

Des de l’Ajuntament de Xàtiva han explicat que s’han realitzat diferents actuacions al respecte, començant per una revisió i informació individual sobre l’estat de l’expedient de Dependència de cada resident, per conèixer si aquest tenia tramitada la sol·licitud. A més a més també s’han reactivat els expedients en estat de «arxiu provisional» a la Conselleria, així com la revisió del grau de Dependència de cadascun dels usuaris i la tramitació de les noves preferències, destacant que moltes de les persones ateses demanden plaça en centres de Xàtiva o dels voltants.

Molts dels familiars atesos han acceptat la plaça oferida per l’Asil amb caràcter temporal, mentre es resolen els expedients de Dependència per tal d’accedir a plaça pública, encara que altres han declinat l’oferiment per considerar que el destí és llunyà, tenint previst l’ingrés temporal en un centre privat. Des de Serveis Socials de Xàtiva han informat a més que l’atenció d’aquestes persones té caràcter prioritari amb la finalitat d’agilitzar els tràmits, però que és la Direcció general d’Atenció Primària i Autonomia Personal qui té la potestat de resoldre cadascun dels expedients.

D’altra banda, la regidora de Benestar Social Xelo Angulo ha parlat també d’altres centres socials de la ciutat com el Centre d’Estimulació Primerenca, el Centre d’Alzheimer o la situació respecte al centre de dia per a persones amb diversitat funcional.

Respecte a aquest últim punt, Angulo ha explicat que el passat mes de gener va tindre lloc una reunió amb el Director General d’Infraestructures de Serveis Socials, Enrique Juan Alcocer, qui va informar que la Generalitat Valenciana no té previst realitzar obres en aquest any 2020. No obstant, però, la Diputació de València disposa de romanents econòmics que poden destinar-se a les estructures que no pot dur a terme la Generalitat Valenciana. El Director General visitarà pròximament Xàtiva per valorar la situació i els terrenys, i l’Ajuntament enviarà una sol·licitud per tal de preparar amb l’arquitecte un avantprojecte d’aquest centre de dia.

D’altra banda, s’està duent a terme un projecte amb l’arquitecte municipal per tal d’incorporar al Centre d’Estimulació Primerenca l’espai cedit a Aspromivise, que ja realitza alguns dels seus tallers i activitats al JOC. Es realitzaran les obres necessàries per adequar l’espai, ampliant l’horari del servei i també els professionals a disposició de les famílies. En aquest espai s’atenen anualment més de 140 xiquets d’entre 0 i 3 anys amb dificultats i necessitats especials.

Per últim, Xelo Angulo ha fet menció del centre d’Alzheimer situat a la plaça Santa Anna, que va realitzar una transició per a formar part de la Xarxa de Dependència. Aquest moviment ha provocat un augment dels ingressos per part municipal, que han permès adquirir dos transports adaptats, així com servei de metge i infermeria. «Moltes famílies estaven preocupades perquè no tenien tramitat el recurs com a Dependència, i en un any s’ha pogut resoldre aquesta qüestió», ha explicat Xelo Angulo, qui també ha recordat que el JOC oferta el Programa Mentalis, en el que es poden tractar els primers símptomes de l’Alzheimer o la demència a través d’experts i de monitors.

WhatsApp Portal de Xàtiva