Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

El Consorci de les Comarques Centrals Valencianes ha reivindicat des de fa molts anys el desdoblament i prolongació de la CV-60 així com la millora de les infraestructures que connecten les comarques interiors del sud de València i el nord d’Alacant com són la Canal de Navarres, la Costera i la Vall d’Albaida així com el Comtat i l’Alcoià, amb la Safor-Valldigna i les Marines.

La vertebració del territori és importantíssima per fomentar el creixement econòmic de les Comarques Centrals Valencianes. Per a poder créixer i ser competitius, la nostra indústria, agricultura, turisme, comerç i serveis necessiten que es realitze el desdoblament des de l’Olleria fins a Terrateig i que es connecte aquesta via amb l’AP-7 i l’N-332.

A més, és necessària aquesta connexió per als usuaris per a augmentar la seguretat, reduir els temps dels desplaçaments i disminuir els riscos d’accidents. Una infraestructura per a establir unes comunicacions millors i més fluides amb una finalitat vertebradora del nostre territori i respectuosa amb el mateix. Que permeta un major equilibri entre l’interior i la costa i afavorisca la cohesió social.

Totes i tots estem convençuts de la necessitat i importància de la connexió. Qualsevol ampliació de vies de comunicació produeix un impacte en el territori, per això, hem de ser capaços de saber compatibilitzar tots els interessos socioeconòmics, la protecció del medi ambient i els objectius de desenvolupament sostenible, per aconseguir, mitjançant el diàleg infraestructures resilients amb el nostre present i futur. Segons els estatuts de l’entitat, el Consorci té assignades les següents funcions:

  • Afavorir la cohesió social, el creixement equilibrat i sostenible i la promoció econòmica, cultural i mediambiental de l’àrea territorial de les comarques centrals valencianes, mitjançant les accions i els programes que en cada moment establisquen els seus òrgans de decisió.
  • Impulsar la integració territorial i funcional de la citada àrea mitjançant l’elaboració i realització dels plans d’ordenació sectorials i integrals establits en la legislació vigent, d’acord amb l’estricte respecte dels processos naturals dels ecosistemes mediterranis.
    Des del Consorci de Comarques Centrals hem treballat en distintes legislatures per la consecució d’aquest eix de comunicació vertebrador que millorarà la mobilitat entre les nostres comarques. No obstant això, entenem la preocupació dels distints municipis que poden veure’s greument afectats modificant el seu paisatge local i les lògiques incomoditats d’una infraestructura tan important, però confiem en la Generalitat Valenciana i que entre totes i tots optarem per la millor alternativa que faça compatible la connexió viària i el respecte al territori.

Per tot això, hem de ser conscients de la magnitud del repte que afrontem, de la demanda social, dels seus avantatges quan estiga finalitzada i per descomptat la protecció del nostre territori.

Connexions viàries que hem reivindicat a la Generalitat Valenciana i al Govern d’Espanya durant dècades igual que d’altres com el tren de la costa o la millora de la línia ferroviària Xàtiva – Alcoi. A les que hauríem d’afegir la millora del transport públic i línies d’autobús, de vies verdes i carrils de ciclovianants.

No hem de malbaratar les gestions de dècades, una vegada presentat el projecte i compromesos els pressupostos. Haurem d’arribar a acords necessàriament per l’interés general de la nostra societat, tot adaptant-los a una xarxa que potencie la mobilitat sostenible.

La Conselleria de Política Territorial és sabedora de la importància majúscula de la connexió de l’interior amb la costa i ho ha demostrat amb voluntat política, el projecte bàsic, ara en període d’al·legacions, i en el compromís econòmic per fer la inversió. També han manifestat el seu interés els agents socials i empresarials de les nostres comarques. De segur, que entre totes i tots, trobarem la millor alternativa per dur endavant un projecte el més sostenible i respectuós mediambientalment.

Des del Consorci de Comarques Centrals, com a ens supracomarcal de discussió i planificació, apel·lem a la responsabilitat de totes i tots per trobar solucions que vertebren les nostres comarques amb el major respecte al territori i al medi ambient per aconseguir un creixement equilibrat i sostenible.

WhatsApp Portal de Xàtiva