Compromís Xàtiva presenta les seues propostes per a solucionar els greus problemes de la xarxa d’aigua potable i clavegueram

138

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

Josep Maria Sebastià, portaveu de Compromís Xàtiva i candidat a l’alcaldia de Xàtiva per Compromís i Jesús Pla, candidat a les Corts Valencianes per compromís han presentat hui la proposta d’elaborar el primer Pla Municipal de Renovació Integral de les Infraestructures del Cicle Urbà de l’Aigües que solucionaria els greus problemes de la xarxa d’aigua potable i clavegueram de Xàtiva.

Compromís proposa que s’analitze de forma detallada l’estat de la xarxa de distribució i clavegueram, que s’identifique dels punts prioritaris d’intervenció i millora, i per últim realitzar una planificació plurianual d’actuacions i inversions que donen solució a esta problemàtica que no sols afecta al nucli antic de la ciutat.

En paraules de Jesús Pla “Xàtiva perd el 80% de l’aigua que ve del canal de Bellús. La ciutat té unes infraestructures envellides que cal canviar de forma urgent. Per això, Compromís va instar a les Corts a que instara a l’Ajuntament de Xàtiva a solucionar la greu situació que pateixen els ciutadans, sobretot, del nucli antic de ciutat.

Per la seua banda, el candidat a l’alcaldia de Xàtiva per Compromís Josep Maria Sebastià ha explicat “urgeix l’elaboració d’un Pla Municipal de Renovació Integral de les Infraestructures del Cicle Urbà de l’Aigües que solucionaria els greus problemes de la xarxa d’aigua potable i clavegueram de Xàtiva.

El veïnat del nucli antic de Xàtiva pateix des de fa dècades les conseqüències del mal funcionament d’esta xarxa amb rebentades i fuites en les canonades de distribució d’aigua potable i clavegueram que generen filtracions d’aigua i humitats en els habitatges quasi a diari, així com la inundació dels soterranis. També presenta una situació greu d’abandonament el Dipòsit municipal de Sant Josep, un element del cicle urbà de l’aigua de la ciutat que hauria d’haver-se renovat fa anys i que pateix un manteniment molt deficient.

En paraules de Sebastià “Es tracta d’una actuació que hauria de ser urgent ja que les infraestructures de la xarxa de distribució d’aigua potable no han estat renovades i estan constituïdes per canonades de fibrociment i plom, materials que deixaren d’utilitzar-se en els anys huitanta per les seues conseqüències negatives sobre la salut de les persones i que estan prohibits”.

Així mateix, la manca d’un adequat manteniment i, sobretot, de les inversions necessàries per a la renovació de les infraestructures del cicle urbà de l’aigua xativí no sols afecta de manera directa als habitatges, la salut pública i la seguretat de les persones, sinó que genera diàriament la pèrdua de milions de litres d’aigua potable així com la contaminació del sòl i les aigües subterrànies per les filtracions de les aigües residuals. D’acord amb les dades subministrades pel propi ajuntament a la Sindicatura de Comptes, en el marc de l’auditoria operativa d’aquests serveis públics, en 2017 quasi el 80% de l’aigua potable subministrada de Bellús a Xàtiva no arriba al seu destí, és a dir, es perd. Una situació que no pot continuar produint-se en un context de canvi climàtic que disminuirà els cabals d’aigua a l’abast per al consum urbà.

Per a Compromís el finançament d’aquest Pla hauria de comptar tant amb fons propis de l’Ajuntament com de la Unió Europea, l’Estat espanyol, la Diputació de València.

WhatsApp Portal de Xàtiva