Compromís Xàtiva lamenta l’abandó de la cultura local per part de la Regidora Caballero

L’equip de govern torna a deixar de banda la cultura valenciana i local i no respon a les demandes

168

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

Compromís per Xàtiva informa que el 14 de novembre va registrar un escrit a nom de la regidora Raquel Caballero recordant-li que, com a responsable de cultura, “té l’obligació de vetllar per la protecció i foment de la cultura local a la nostra ciutat.

A l’escrit se li recordava que des de fa anys la programació del Gran Teatre, el principal contenidor cultural de la nostra ciutat i el més senyer, “margina sistemàticament la producció cultural en valencià“. Tanmateix se li recordava que a l’article 5 la llei d’ús i ensenyament del valencià afirma al seu article 5 que “l’administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir I’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià“.

A més a més, a l’escrit també se li recordava que “des de que Roger Cerdà i el se equip va deixar la gestió del Gran Teatre en mans de la ex-regidora de Ciudadanos Maria Beltrán es pot veure també que el Gran Teatre margina la producció local front a la forana“.

El sector cultural és potent a la nostra ciutat i un dels motors del futur creixement que desitgem” han declarat des de Compromís Xàtiva. Des de la coalició creuen que és necessari fer visible la nostra producció cultural local, entenent com a local la de Xàtiva, la comarca de la Costera i les comarques properes, per garantir la consolidació i augment d’aquest sector a la nostra ciutat. Un sector que ocupa més de 700.000 persones a l’estat i aporta més d’un 3% del PIB. “Considerem que el Gran Teatre es una eina fonamental en aquesta visibilització de les produccions locals i en la seua consolidació” han declarat.

Al document s’afegia també que era necessari que la regidora de cultura, Raquel Caballero, “porte a l’equip de govern la necessitat de que el Gran Teatre contribuisca a la preservació de la nostra principal senya d’identitat cultural i a la consolidació d’un sector tan necessari per a la ciutat“. A més de complir amb la seua competència recordant al regidor responsable de Gran Teatre que l’administració municipal ha de vetllar per la cultura local i que en Xàtiva açò no s’està complint, també se li demanava que iniciara totes les accions necessàries en aquest sentit. Al propi escrit se li demanava també una reunió a Caballero per tractar aquest i altres temes.

A dia de hui no hem rebut encara resposta en el que considerem una falta de respecte a la ciutadania de Xàtiva per a la que treballa l’equip de govern i davant de qui ha de rendir comptes. Si Caballero no és capaç de fer bé la seua tasca ni de respondre a demandes ciutadanes, hauria de considerar si és la persona adequada per al càrrec de regidora i si ha de continuar” han declarat des de Compromís Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva