Compromís l’ADC presenta una moció per la creació al Dia del Comerç Local

181

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

El comerç local a la Comunitat Valenciana és un sector clau en el desenvolupament de la societat valenciana. La seua importància resideix en els efectes econòmics, mediambientals, territorials i socials que van associats a la seua activitat, el que el converteix en una peça fonamental del teixit socioeconòmic valencià.

En aquest sentit el paper que juga dins de l’economia real és essencial per a la transició del model econòmic que necessitem. Fet que aquest sector ha evidenciat més que mai al llarg d’aquesta pandèmia, ja que ha posat l’accent en atendre les necessitats de la població que més ho necessitava i adaptant-se a unes circumstàncies canviats i imprevisibles.

Per tot això des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vol donar el reconeixement que aquest sector es mereix amb la creació del Dial del Comerç local el dia 25 d’octubre.

Amb tot, des de Compromís l’Alcúdia de Crespins es vol destacar que el comerç local potencia els canals de venda de proximitat, així com els de kilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda directa. “Aquests canals permeten generar experiències de compra més personalitzades i major capacitat per atendre les diferents necessitats de les poblacions locals” van expressar a la seua moció.

Així mateix, expliquen que el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que altres tipus de comerç, ja que redueix els kilòmetres que recorren moltes de les seues mercaderies per arribar als consumidors finals i amb això la petjada de carboni associada a aquests canals de distribució. D’igual manera, els desplaçaments a els comerços locals freqüentment es caracteritzen per no necessitar de transport motoritzat tant de les persones consumidores com dels treballadors i treballadores del sector. Fet que, alhora, també ens permet reduir els problemes associats al transit excessiu i congestió que pateixen alguns nuclis urbans, com els de les ciutats més grans del nostre territori.

Igualment, dins del comerç local existeixen diferents opcions de venda que ens permeten reduir el plàstic i els envasos no reutilitzables associats al consum, com és el cas, entre altres, de la venda a granel. D’aquesta manera, acabem produint una menor generació de residus.

Per tot l’exposat, des del grup municipal Compromís van proposar el següent:

  • L’Ajuntament de L’Alcudia de Crespins acorda donar suport a la celebració del Dia del Comerç local el pròxim 25 d’octubre a la Comunitat Valenciana per tal de potenciar la importància que té dins d’un model econòmic sostenible i inclusiu, i per ser un element essencial per a la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats.
  • Fer extensiu aquest acord plenari als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.

WhatsApp Portal de Xàtiva