Solopizza Xàtiva

La Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana, COCEMFE CV, aposta per l’ampliació dels grups de risc alt davant la COVID-19 en l’Estratègia de Vacunació per a incloure aquelles patologies que han quedat fora de l’actualització número 5 d’aquest document malgrat les recomanacions de les societats mèdiques.

Així ho expressarà davant la conselleria de Sanitat, a qui ha sol·licitat una reunió per a traslladar el malestar per aquesta situació de col·lectius com les persones amb diabetis, esclerosi múltiple o malalties respiratòries com la EPOC, el risc de la qual davant la COVID-19 té una evidència científica i van ser proposades en esborranys de les societats científiques llaura ser incloses en el pla de vacunació.

El president de COCEMFE València, Juan Mondéjar, ha proposat la planificació d’una altra tanda de vacunació per a persones amb malalties cròniques que han quedat fora de la planificació actual: “Demanem que totes les persones amb discapacitat que presenten un factor de risc siguen vacunades, especialment aquelles amb malalties cròniques, per la qual cosa es podria plantejar una segona tanda de grups d’alt risc per a garantir que les persones menors de 60 anys en aquesta situació estiguen també protegides, ja que no sols l’edat és factor de risc”, ha assenyalat.

En l’última modificació de l’Estratègia de Vacunació, del 30 de març, es va incloure l’apartat de les persones amb condicions de molt alt risc, a proposta de les societats científiques agrupades en FACME (Federació d’Associacions Científic Metgesses Espanyoles) i en el Pla Nacional sobre la SIDA. En aquesta modificació es va incloure com a grups de molt alt risc a persones trasplantades, en llista d’espera per a trasplantament, en diàlisi, amb alguns tipus de càncer, pacients amb tractament immunosupressor i aquelles amb Síndrome de Down majors de 40 anys.

Accés a la salut

El president de COCEMFE CV ha assenyalat que les persones amb discapacitat han sigut el col·lectiu més colpejat per la pandèmia al costat de les persones majors i s’han enfrontat a situacions extremes, tant en residències com en els seus domicilis, i han patit les restriccions i canvis en l’atenció a la seua salut. Per aquest motiu, assenyala que és necessari contribuir a la normalització de l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat amb la major celeritat possible: “Confiem en el sistema nacional de salut encara que les seues manques s’han accentuat en aquesta pandèmia; i en aquest sentit, necessitem que l’atenció sanitària a les persones amb malalties cròniques es restablisca al més prompte possible”, ha indicat.

Punts de vacunació accessibles

COCEMFE CV ha recordat la necessitat que els punts de vacunació siguen accessibles a les persones amb la mobilitat reduïda perquè tota la ciutadania puga accedir a aquest tractament mèdic.

D’altra banda, l’entitat ha incidit en la necessitat que la informació sobre la vacunació siga també accessible a totes les persones: “El ciutadà vol prendre la millor decisió, per la qual cosa en el cas de la informació que pot provocar dubtes, aquestes han de ser dissipades per les autoritats sanitàries per a transmetre al ciutadà la informació adequada per a afrontar la situació perquè el seu dret a la salut no es veja compromés”, ha afegit Mondéjar.

WhatsApp Portal de Xàtiva