La Secció sindical de CCOO en el Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent denuncia la falta d’especialistes per a atendre la Unitat de Neurologia. La mitjana d’aquests facultatius/as per habitant és molt inferior a la recomanada i com a conseqüència hi ha una llista d’espera de quasi un any i la plantilla d’aquest servei pateix la deterioració permanent i insostenible de les seues condicions laborals.

La precarietat en la dotació de les plantilles d’algunes especialitats del Departament és una conseqüència de l’aplicació de les mesures de sostenibilitat i contenció de la despesa pública que es van aplicar en 2012 per l’Administració anterior i que van suposar un minvament important en la creació de noves places. L’actual Administració lluny de corregir el dèficit de les plantilles i d’escometre un redimensionament estructural de les mateixes ha mantingut pràcticament intacte el col·lectiu de professionals que treballa en el Departament, sense adequar-lo a les noves demandes i necessitats de la població.

Una mostra d’aquesta situació és el que està ocorrent amb la Unitat de Neurologia del Departament que en l’actualitat està composta per 3 facultatius especialistes. Aquesta unitat assumeix l’hospitalització de pacients, les consultes externes hospitalàries de Xàtiva i Ontinyent, les consultes del Centre d’Especialitats El Españoleto i la realització de tècniques que s’utilitzen en els diferents tractaments de l’especialitat.

Segons les dades de l’II Pla Estratègic Nacional per al tractament Integral de les Malalties Neurològiques (PENTIENII) i seguint les recomanacions de la Federació Europea de Societats Neurològiques es necessiten 5 neuròlegs per cada 100.000 habitants. Actualment la ràtio pública estatal és de 3,4 i la de la Comunitat Valenciana de 2,65.

La població del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, que com hem dit anteriorment compte en el moment actual amb una plantilla de 3 facultatius especialistes en neurologia, segons les Dades del Sistema d’Informació Poblacional de la Direcció General d’Assistència Sanitària de l’any 2019, és de 194.740 habitants. Aquesta xifra suposa una ràtio d’1,54 neuròlegs per cada 100.000 habitants, xifra que està molt allunyada de la mitjana de la Comunitat Valenciana, de l’estatal i molt més de la recomanada pels experts.

Si comparem la dotació de neuròlegs d’aquest departament amb la d’uns altres de similars característiques queda patent que, de facto, estem a la cua de les prioritats de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Així doncs, en La Ribera hi ha una ràtio d’1,93, a Gandia de 2,82, a Alcoi de 2,92, a Vinaròs de 2,20, a la Plana de 2,67 i en Doctor Peset de 2,87, per la qual cosa fins i tot incrementant la plantilla en 2 places més, a Xàtiva-Ontinyent estaríem per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana.

Les conseqüències actuals d’aquesta situació són un augment de les llistes d’espera que en breu superaren l’any, retard en l’obertura de les agendes del 2021, increment de reclamacions en el SAIP (Servei d’Atenció i Informació al Pacient) i la més greu, pacients que estan pendents de valoració que no es pot demorar.

A la perduda de la qualitat assistencial cal afegir la deterioració permanent i insostenible de les condicions laborals, jornades de treball inacabables, impossibilitat de conciliació de la vida familiar i laboral, així com insatisfacció i impotència que ja han provocat la marxa de facultatius/as a altres departaments de salut.

Per tot això des de CCOO exigim a la Conselleria que de manera urgent dot a la unitat del personal facultatiu necessari as que permeta complir amb les ràtios recomanades per cada 100.000 habitants i que garantisca una assistència sanitària especialitzada de qualitat a la població de la Costanera i la Vall d’Albaida.

WhatsApp Portal de Xàtiva