Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Recuperar espais abandonats per a ús públic i la posada en valor de l’agricultura, com a ferramenta de coneixement i respecte del medi local i global, són els objectius de la nova Ordenança d’horts urbans i socials que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Carcaixent. En el document, que en estos moments es troba en període d’exposició pública, es regulen els criteris de selecció i adjudicació i les normes de funcionament, entre altres aspectes relatius a l’ús dels terrenys.

La iniciativa va dirigida a totes aquelles persones, grups de persones, associacions o entitats que demostren la seua vinculació amb Carcaixent i manifesten la voluntat d’utilitzar les parcel·les de cultiu com a oci i esbargiment, seguint els preceptes mínims de l’agricultura ecològica. L’adjudicació i distribució dels terrenys es farà per sorteig públic entre les sol·licituds que resulten admeses, s’adjudicarà una única parcel·la a cada sol·licitud per al seu cultiu. En el cas que hi haja més sol·licitants admesos que parcel·les disponibles, es formarà una borsa d’aspirants en l’ordre resultant del sorteig.

Un dels aspectes clau per al desenvolupament de la iniciativa és la creació de “l’Associació d’Horts Urbans de Carcaixent”, els objectius de la qual són vetllar pel bon funcionament de tot allò que estiga relacionat amb la utilització de les parcel·les i espais comuns així com, també, comunicar les necessitats col·lectives i actuar d’interlocutora amb l’Ajuntament. L’Associació estarà constituïda, com a mínim, per totes i cadascuna de les persones adjudicatàries dels horts urbans municipals de Carcaixent.
En l’Ordenança d’horts urbans es detalla també el règim d’ús de les parcel·les, les actuacions no permeses, el manteniment, i les obligacions concretes a complir en els terrenys catalogats com a horta ecològica, a més de les infraccions i el règim sancionador en cas que se’n produïren.

Creació d’un banc de terres

Per tal de donar suport a esta iniciativa, el grup municipal Reiniciem va portar, el passat Ple, la proposta de creació d’un banc de terres que va ser aprovada per majoria, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del Partit Popular. L’objectiu és que el banc de terres funcione com un instrument de posada en contacte entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques conreades o cultivables situades al terme municipal. Així, es pretén que el banc de terres afavorisca la difusió de terres aptes per al conreu, així com el contacte entre propietaris que cedeixen terrenys i agricultors que els volen cultivar.
Paco Salom, alcalde de Carcaixent i regidor delegat d’Agricultura, ha destacat el caràcter “educatiu i socialitzador” d’esta iniciativa. “És una realitat que, tot i tindre un entorn eminentment agrícola, a la nostra localitat s’està perdent la població que elegeix este sector com a forma de subsistència o simplement com a forma d’oci. Amb este projecte es vol apostar per recuperar els valors que comporta l’agricultura tradicional, així com per la integració de generacions, per la diversitat multicultural i pel manteniment del nostre entorn agrícola tradicional i del paisatge”, ha destacat l’alcalde.

WhatsApp Portal de Xàtiva