Ahir es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canals i l’associació sense ànim de lucre, AFA Canals.

Es tracta d’una subvenció, l’import de la qual ascendeix a 9.000 euros i, a través d’ella, es formalitza la concessió d’una subvenció directa a l’associació de familiars i persones amb Alzheimer i altres demències, que té com a objectiu el finançament de la realització de diverses activitats, que tenen com a finalitat garantir l’atenció a les persones majors, donant una resposta a les seues necessitats especials mitjançant la posada en marxa de programes específics.

Entre elles, l’estimulació cognitiva és un conjunt d’activitats dirigides a mantindre o a perfeccionar el funcionament cognitiu o en general, a través d’exercicis de memòria, percepció, atenció, concentració, llenguatge, funcions executives com: solució de problemes, planificació, raonament i control.

El programa consistirà a desenvolupar un conjunt d’eines i tècniques orientades a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones: orientació, atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, agnòsies, pràxies, habilitats visuoespacials, etc.

WhatsApp Portal de Xàtiva