Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Canals ha aprovat les bases del programa d’ajudes del Pla Resistir – Ajudes Parèntesi. Les persones sol·licitants podran obtindre ajudes directes de 2.000 euros, a les que es podran afegir altres 200 euros per cada treballador al seu compte donat d’alta abans del 31 de desembre de 2020.

L’equip de govern municipal va adquirir el compromís i va acceptar la participació en l’esmentat Pla, amb l´objectiu d´ajudar a les empreses més xicotetes (empreses de menys de 10 treballadors, amb un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros) dels sectors més afectats.

La convocatòria permetrà cobrir despeses corrents derivades de l´activitat: lloguer, despeses en material sanitari, assegurances, telecomunicacions, assessoria, aigua, electricitat, etc.

Aquestes ajudes són compatibles amb les que puguen haver-se atorgat per part d´altres administracions, sempre que no s´hagen presentat les factures i justificaments del pagament en altres subvencions.

Les bases reguladores i els models normalitzats per a la sol·licitud de les ajudes les podran trobar a la web municipal https://transparencia.canals.es/organitzacio/altresprogrames
https://transparencia.canals.es/organizacion/otrosprogramas

Una vegada obert el termini, amb la publicació al BOP, els autònoms, com a persones físiques podran triar presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o directament per la Seu Electrònica.

Recordar a les entitats i persones jurídiques que estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit i per tant, hauran de presentar la sol·licitud de l´ajuda per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Canals.

En tot cas, el termini del que es disposarà serà de 20 dies hàbils, des de l´endemà de la publicació al Butlletí de la Província de València.

WhatsApp Portal de Xàtiva