Aprovades les bases per a la convocatòria de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i centres escolars

L’Ajuntament invertirà 237.000 euros en aquestes ajudes

129

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns la convocatòria anual de subvencions destinades als clubs, entitats esportives i centres escolars de Xàtiva per a l’exercici 2023, amb una dotació pressupostària municipal de 237.000 euros.

Com cada any, es convocaran quatre línies de subvencions: una per a clubs, associacions esportives i centres escolars inscrits, participants i organitzadors de la fase municipal dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana; altra d’ajudes als clubs i entitats en categories nacionals; altra per a l’activitat esportiva i social dels clubs i entitats esportives de Xàtiva en 2023; i una última per a la participació oficial en campionats d’Espanya i/o en campionats internacionals (per a esportistes fins a 18 anys).

Per a optar a ser beneficiari serà indispensable haver justificat (si escau) l’ajuda concedida en l’any anterior i podran sol·licitar les ajudes tots els clubs i entitats que complisquen el següents requisits: estar inscrit al registre d’entitats de Xàtiva, pertànyer a la Coordinadora d’Entitats Esportives com a mínim dos anys, integrar a esportistes amb llicència expedida per la federació corresponent i no tenir cap deute pendent.

Per tal de realitzar la sol·licitud s’hauran de presentar: sol·licitud indicant les dades i adjuntant la documentació requerida, còpia del CIF domicili fiscal i compte corrent a la qual s’ha de transferir la subvenció (s’eximirà a aquells clubs i entitats esportives que es varen presentar en 2022) i subscriure les autoritzacions i declaracions que afecten a la subvenció.

La sol·licitud i la documentació s’haurà de presentar en format PDF a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, i el termini de presentació serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Com ve sent habitual, la Junta de Govern concedirà de bestreta la subvenció i el primer pagament del 50% de la quantitat concedida i justificada en 2022.

WhatsApp Portal de Xàtiva