AE-Agró denuncia la falta de ramaders per als aprofitaments dels pastos a La Costera

El 64% de la superfície dels monts d’utilitat pública subhastada ha quedat deserta

92

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Acció Ecologista-Agró ha estat fent l’estadística de l’aprofitament ramader en els monts d’utilitat pública de la comarca de la Costera. El resultat és que 2/3 de la superfície no ha sigut adjudicada per falta d’ofertes en les subhastes de pasturatge. És a dir, de les 12.698 hectàrees que tenen els boscos d’utilitat pública de la comarca, 4571 hectàrees han sigut adjudicades a diversos ramaders en els municipis de Moixent (La Solana), Vallada i Xàtiva (El Cantalar).

No obstant, les altres 8.152 hectàrees han quedat desertes en les corresponents subhastes. En concret, als municipis de Moixent (L’Úmbria i dos lots de la Solana), Montesa, Genovés, la Font de la Figuera y Xàtiva (Santa Ana). Al respecte, Acció Ecologista-Agró constata, que mentre els ramaders i pastors de tota la vida es van jubilant, les seues explotacions no tenen continuïtat.

Contràriament, diversos municipis pateixen l’amenaça de la instal·lació de macroganges amb milers de caps de ramat i pocs llocs de treball. Cap de les dues situacions és casualitat i apunten a que la a ramaderia industrial està desplaçant a la ramaderia tradicional afavorint el declivi demogràfic de les zones rurals.

El consumidor, especialment en les grans ciutats, opta pel producte envasat en grans superfícies que prové precisament d’esta ramaderia industrial; mentres que, el producte tradicional, en venda en carnisseries, està en retrocés. Però, tenint en compte la crisi de recursos que vivim, pot ser la situació capgire.

En este sentit, cal assenyalar que les macrogranges estan afavorides pel preu dels cereals que venen de l’exterior, els quals les fan més competitives que el pasturatge. Això implica una gran dependència dels seus productes a la pujada dels preus dels carburants, ja que inevitablement afecta als preus dels cereals per a ramat, i consegüentment, al preu de la carn provinent de la ramaderia industrial.

A nostre juí, la ramaderia és una activitat tradicional i, si es fa correctament, forma part de la gestió natural i correcta del bosc, evitant incendis o controlant la força d’estos.

WhatsApp Portal de Xàtiva