Xàtiva posa en funcionament un nou portal de proveïdors a la web de l’Ajuntament

L’index de morositat millora durant el quart trimestre de 2015, situant-se en 31,45 dies de mitja en pagament a proveïdors

L’Ajuntament de Xàtiva ha habilitat un espai per a la gestió de proveïdors a la seua web municipal. El nou Portal del Proveïdor permet fer un seguiment de l’estat de les gestions dins del procediment de pagament de factures electròniques. L’accés a aquest nou servei, a través de l’adreça https://portalproveedor.xativa.es, es fa mitjançant certificat digital.

Els proveïdors de l’Ajuntament de Xàtiva, gràcies a aquest nou portal posat en marxa hui, podran accedir a les seues dades personals i consultar en quina fase de tramitació estan les seues factures presentades per via electrònica. A més, es poden consultar abonaments, fiances , avals, obtenir certificats d’operacions i documents relacionats amb l’IRPF, així com validar l’autenticitat i originalitat dels certificats obtinguts a través del CSV (Codi Segur de Verificació).

El nou Portal del Proveïdor també dóna accés al punt de registre de factures electròniques FACE de l’Ajuntament, així com als codis de les unitats de directori necessaris per a la presentació de factures per via electrònica.

En el plenari de passat dissabte es va presentat l’informe de morositat de l’exercici 2015, elaborat per la Intervenció General de l’Ajuntament. En ell, entre altres informacions, figuraven dades com el número de factures pagades al llarg de tot el passat any. Concretament, l’Ajuntament va abonar 6.396 factures en 2015, el que suposa una quantitat de 10.552.695,30 euros. L’índex de morositat de l’Ajuntament en el passat exercici se situa en 41,13 dies de mitja respecte al pagament de factures a proveïdors. Durant el quart trimestre de l’any 2015, l’índex de morositat ha experimentat una notable millora, ja que se situa en 31,45 dies.