Un total de 22 xiquets i joves formen el Consell Infantil i Juvenil de Bocairent

La iniciativa pretén comprometre’ls “com a ciutadans del demà”

Si a principi de curs, els majors de Bocairent tornaven a classe de la mà de la Universitat de Pares (UPB); ara, en la recta final, són els seus fills els que es preparen per a actuar com “ciutadans majors d’edat”. Així, aquest dimecres, 27 de maig a les 19.00 h, el Saló de Plens acollirà la constitució del Consell Infantil i Juvenil de la localitat format per 22 membres de 3 a 16 anys (des d’educació infantil a secundària obligatòria) i dirigit per Raúl Beneyto, professor del CEIP Lluís Vives.

L’objectiu és “comprometre els nostres xiquets i joves amb l’activitat ciutadana diària, amb la solidaritat internacional, amb la consciència mediambiental… perquè ells són els ciutadans del demà, els que hauran de dirigir la societat en la que els ha tocat viure”, segons Óscar González, director de la UPB. A més, educant-los en la participació s’accentua el compliment de la Convenció sobre els Drets del Xiquet, aprovada per Nacions Unides en 1989.

Recolzant els consellers estaran els regidors de la corporació municipal que els proposaran “tasques” per a la seua pròxima reunió el 24 de juny. Per a l’alcalde de Bocairent, Josep Vicent Ferre, “és important que els nostres joves preguen consciència de què la participació de tots en la vida pública és essencial per al desenvolupament del poble”; el primer edil també destaca la rellevància de què “coneguen el treball que es realitza des del consistori o el funcionament dels plens per a què ho senten com una cosa propera i on tenen molt a dir”.

Aquesta reunió s’emmarca dins de la primera setmana educativa de la localitat que va arrancar el passat dissabte, 23 de maig, i s’allargarà fins divendres. Les activitats previstes per a aquest dimecres es completen amb un taller a càrrec del Grup de Radioaficionats d’Ontinyent per a 6é de primària i 1r i 2n d’ESO; i amb la visita dels alumnes de l’escola infantil al col·legi.

Per la seua banda, una representació de “Proyecto Hombre” de València va ser la protagonista del dimarts amb una xerrada per als adolescents de 3r i 4t d’ESO i una altra per als pares i mares. També rellevant va estar la demostració de jocs populars que els més menuts va conèixer gràcies als membres de l’Associació de Jubilats i Pensionistes “Sant Blai” com el “tanguit”, la petanca o la corda. Diversos tallers (per donar a conèixer la realitat de l’educació al món, de tècniques d’estudi, de premsa i de cuina) completaren la programació.

Convocatòria

Constitució del Consell Infantil i Juvenil de Bocairent

Dimecres, 27 de maig, a les 19.00 h al Saló de Plens de l’Antic Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 2)

Programació (del 23 al 29 de maig)

Dimarts, 26 de maig

CEIP Lluís Vives > Taller didàctic per conèixer la realitat de l’educació al món [Horaris: 09.00 a 09.30 h > Infantil 3 anys; 09.30 a 10.00 h > Infantil 4 anys; 10.00 a 10.30 h > Infantil 5 anys A; 10.30 a 11.00 h > Infantil 5 anys B]

CEIP Lluís Vives > Taller de tècniques d’estudi a càrrec de Mila Satorres [Horaris: 09.00 a 09.50 h > 3r A de primària; 09.50 a 10.40 h > 3r B de primària; 11.10 a 12.00 h > 3r C de primària]

Aula polivalent de l’IES Bocairent > Xerrada: “Drogues” a càrrec de “Proyecto Hombre” de València [Horaris: 11.40 a 12.35 h > 3r d’ESO; 12.35 a 13.30 h > 4t d’ESO]

15.00 a 17.00 h > Pati del CEIP Lluís Vives > Jocs populars per als alumnes d’infantil amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes “Sant Blai” de Bocairent

CEIP Lluís Vives > Taller de cuina a càrrec de Mari Carmen Llobregat [Horaris: 15.00 a 16.00 h > 1r de primària; 16.00 a 17.00 h > 2n de primària]

16.00 a 17.00 h > CEIP Lluís Vives > Taller de premsa a càrrec de José Ma Beneyto per als alumnes de 5é de primària

19.00 h > Aula polivalent de l’IES Bocairent > Xerrada dirigida a pares i mares (entrada lliure): “Drogues” a càrrec de “Proyecto Hombre” de València. Patrocinada per l’AMPA de l’IES Bocairent

Dimecres, 27 de maig

Aula polivalent de l’IES Bocairent > Taller de radioaficionats a càrrec del Grup de Radioaficionats d’Ontinyent [Horaris: 10.45 a 11.15 h > 1r d’ESO; 12.15 a 12.45 h > 2n d’ESO]

Matí > Visita dels alumnes de l’Escola Infantil “Elsa” al CEIP Lluís Vives

16.00 a 17.00 h > CEIP Lluís Vives > Taller de radioaficionats a càrrec del Grup de Radioaficionats d’Ontinyent per als alumnes de 6é de primària

19.00 h > Saló de Plens de l’Ajuntament de Bocairent > Constitució del Consell Infantil i Juvenil de Bocairent amb el lema “Jo també participe”

Dijous, 28 de maig

Matí > Visita dels alumnes de 6é de primària a l’IES Bocairent

CEIP Lluís Vives > Taller de tècniques d’estudi a càrrec de Mila Satorres [Horaris: 09.00 a 09.50 h > 4t A de primària; 09.50 a 10.40 h > 4t B de primària]

16.00 a 17.00 h > CEIP Lluís Vives > Taller de demostració de cotxes de vigilància mediambiental per als alumnes d’infantil a càrrec de Pere Beneyto (Mariola Verda)

Aula polivalent de l’IES Bocairent > Taller de primers auxilis a càrrec de la Creu Roja de Banyeres de Mariola [Horaris: 19.00 h > alumnes de l’IES Bocairent (entrada lliure); 20.00 h > Pares (entrada lliure)]

Divendres, 29 de maig

CEIP Lluís Vives > Taller d’educació emocional per als alumnes d’infantil “Abrazoterapia” a càrrec de Montse Vañó

Gimnàs de l’IES Bocairent > Taller de contacontes astronòmics a càrrec de Paco Ibias [Horari: 16.30 a 17.30 h > 3 a 6 anys: Històries del Sol i de la Lluna; 17.30 a 18.30 h > 7 a 9 anys: Sol, Lluna, Estrelles… Rodari; 18.30 a 19.30 h > 10 a 12 anys: Llegir el cel]

Un total de 22 niños y jóvenes forman el Consejo Infantil y Juvenil de Bocairent

La iniciativa pretende comprometerlos “como ciudadanos del mañana”

Si a principio de curso, los mayores de Bocairent volvían a clase de la mano de la Universidad de Padres (UPB); ahora, en la recta final, son sus hijos los que se preparan para actuar como “ciudadanos mayores de edad”. Así, este miércoles, 27 de mayo a las 19.00 h., el Salón de Plenos acogerá la constitución del Consejo Infantil y Juvenil de la localidad formado por 22 miembros de 3 a 16 años (desde educación infantil a secundaria obligatoria) y dirigido por Raúl Beneyto, profesor del CEIP Lluís Vives.

El objetivo es “comprometer a nuestros niños y jóvenes en la actividad ciudadana diaria, la solidaridad internacional, la conciencia medioambiental… porque ellos son los ciudadanos del mañana, los que tendrán que dirigir la sociedad en la que les ha tocado vivir”, según Óscar González, director de la UPB. Además, educándolos en la participación se acentúa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989.

Apoyando a los consejeros estarán los concejales de la corporación municipal que les propondrán “tareas” para su próxima reunión el 24 de junio. Para el alcalde de Bocairent, Josep Vicent Ferre, “es importante que nuestros jóvenes tomen conciencia de que la participación de todos en la vida pública es esencial para el desarrollo del pueblo”; el primer edil también destaca la relevancia de que “conozcan el trabajo que se realiza en el consistorio o el funcionamiento de los plenos para que lo sientan como un cosa cercana y en la que tienen mucho que decir”.

Esta reunión se enmarca dentro de la primera semana educativa de la localidad que arrancó el pasado sábado, 23 de mayo, y se alargará hasta el viernes. Las actividades previstas para este miércoles se completan con un taller a cargo del Grupo de Radioaficionados de Ontinyent para 6º de primaria y 1º y 2º de ESO; y con la visita de los alumnos de la escuela infantil al colegio.

Por su parte, una representación de “Proyecto Hombre” de Valencia fue la protagonista del martes con una charla para los adolescentes de 3º y 4º de ESO y otra para padres y madres. También relevante estuvo la demostración de juegos populares que los más pequeños conocieron gracias a los miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “San Blas” como el “tanguit”, la petanca o la cuerda. Diversos talleres (para dar a conocer la realidad de la educación en el mundo, de técnicas de estudio, de prensa y de cocina) completaron la programación.

Convocatoria

Constitución del Consejo Infantil y Juvenil de Bocairent

Miércoles, 27 de mayo, a las 19.00 h. en el Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento, 2)

Programación (del 23 a 29 de mayo)

Martes, 26 de mayo

CEIP Lluís Vives > Taller didáctico para conocer la realidad de la educación en el mundo [Horarios: 09.00 a 09.30 h > Infantil 3 años; 09.30 a 10.00 h > Infantil 4 años; 10.00 a 10.30 h > Infantil 5 años A; 10.30 a 11.00 h > Infantil 5 años B]

CEIP Lluís Vives > Taller de técnicas de estudio a cargo de Mila Satorres [Horarios: 09.00 a 09.50 h > 3º A de primaria; 09.50 a 10.40 h > 3º B de primaria; 11.10 a 12.00 h > 3º C de primaria]

Aula polivalente del IES Bocairent > Charla: “Drogas” a cargo de “Proyecto Hombre” de Valencia [Horarios: 11.40 a 12.35 h > 3º de ESO; 12.35 a 13.30 h > 4º de ESO]

15.00 a 17.00 h > Patio del CEIP Lluís Vives > Juegos populares para los alumnos de infantil con la colaboración de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “San Blas” de Bocairent

CEIP Lluís Vives > Taller de cocina a cargo de Mari Carmen Llobregat [Horarios: 15.00 a 16.00 h > 1º de primaria; 16.00 a 17.00 h > 2º de primaria]

16.00 a 17.00 h > CEIP Lluís Vives > Taller de prensa a cargo de José Mª Beneyto para los alumnos de 5º de primaria

19.00 h > Aula polivalente del IES Bocairent > Charla dirigida a padres y madres (entrada libre): “Drogas” a cargo de “Proyecto Hombre” de Valencia. Patrocinada por la AMPA del IES Bocairent

Miércoles, 27 de mayo

Aula polivalente del IES Bocairent > Taller de radioaficionados a cargo del Grupo de Radioaficionados de Ontinyent [Horarios: 10.45 a 11.15 h > 1º de ESO; 12.15 a 12.45 h > 2º de ESO]

Mañana > Visita de los alumnos de la Escuela Infantil “Elsa” al CEIP Lluís Vives

16.00 a 17.00 h > CEIP Lluís Vives > Taller de radioaficionados a cargo del Grupo de Radioaficionados de Ontinyent para los alumnos de 6º de primaria

19.00 h > Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bocairent > Constitución del Consejo Infantil y Juvenil de Bocairent con el lema “Yo también participo”

Jueves, 28 de mayo

Mañana > Visita de los alumnos de 6º de primaria en el IES Bocairent

CEIP Lluís Vives > Taller de técnicas de estudio a cargo de Mila Satorres [Horarios: 09.00 a 09.50 h > 4º A de primaria; 09.50 a 10.40 h > 4º B de primaria]

16.00 a 17.00 h > CEIP Lluís Vives > Taller de demostración de coches de vigilancia medioambiental para los alumnos de infantil a cargo de Pere Beneyto (Mariola Verda)

Aula polivalente del IES Bocairent > Taller de primeros auxilios a cargo de la Cruz Roja de Banyeres de Mariola [Horarios: 19.00 h > alumnos del IES Bocairent (entrada libre); 20.00 h > Padres (entrada libre)]

Viernes, 29 de mayo

CEIP Lluís Vives > Taller de educación emocional para los alumnos de infantil “Abrazoterapia” a cargo de Montse Vañó

Gimnasio del IES Bocairent > Taller de cuentacuentos astronómicos a cargo de Paco Ibias [Horario: 16.30 a 17.30 h > 3 a 6 años: Historias del Sol y la Luna; 17.30 a 18.30 h > 7 a 9 años: Sol, Luna, Estrellas… Rodari; 18.30 a 19.30 h > 10 a 12 años: Leer el cielo]