Reunió de la Plataforma contra el Macroabocador de Llanera amb el Subdelegat del Govern

img_0630-1024x768Hui dimecres 28, una delegació de la Plataforma encapçalada per Francisco Moreno, alcalde de Torrella, i completada per Pau Mendoza (vicepresident de la Plataforma) i Xavier Delgado (de la Coordinació General i de la Comisió Tècnica) ha mantingut una entrevista amb Luis Felipe Martínez Martínez, Subdelegat del govern a la Província de València que té al seu càrrec les forces de seguretat.

La reunió, que s’ha desenrotllat en un ambient molt cordial i obert, ha servit per co-ordinar els esforços per tal de garantir la seguretat dels participants als actes organitzats per la Plataforma. De pas, hem aprofitat per agrair l’ajuda que els cossos i forces de seguretat estan donant a la Plataforma amb les seues actuacions als actes que organitzem. A la reunió també s’han abordat la preocupació de la Plataforma per les actuacions individuals d’algunes persones i hem acordat que treballarem per millorar la imatge de les forces de l’ordre i el seu treball tan important per a la nostra tasca.

El Sr. Martínez també ens ha transmés les seues felicitacions per la manca d’incidents greus als actes multitudinaris organitzats per la Plataforma.

Reunión de la Plataforma contra el Macrovertedero de Llanera con el Subdelegado del Gobierno.

Hoy, miércoles 28. una delegación de la Plataforma encabezada por Francisco Moreno, Alcalde de Torrella, y completada por Pau Mendoza (Vicepresidente de la Plataforma) y Xavier Delgado (De la Coordinación General y de la Comisión Técnica) ha mantenido una entrevista con Luis Felipe Martínez Martínez, Subdelegado del Gobierno en la Provincia de Valencia y que tiene a su cargo las fuerzas de seguridad.

La reunión, que se ha desarrollado en una ambiente muy cordial y abierto, ja servido para coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los participantes en los actos organizados por la Plataforma. De paso, hemos aprovechado para agradecer la ayuda que los cuerpos y fuerzas de seguridad están prestando a la Plataforma con sus actuaciones en los actos que organizamos. En la reunión también hemos abordado la preocupación de la Plataforma por las actuaciones individuales de algunas personas y hemos acordado trabajar por mejorar la imagen de las fuerzas del orden y su trabajo tam importante para nuestras actividades.

El Sr. Martínez también nos ha transmitido sus felicitaciones por la falta de incidentes graves en los actos multitudinarios organizados por la Plataforma.