PSOE: «Treballant el present, assentant el futur»

Les i els socialistes de Xàtiva treballem dia a dia amb esforç en la defensa de la Igualtat i dels Drets de les dones.

Gràcies a l’esforç de les dones en el passat i en el present defensant el feminisme, els Drets de les Dones i la Igualtat, hui podem dir que hem aconseguit gras avanços. Però encara ens queda un camí llarg per recórrer. El govern socialista de Jose Luis Rodriguez Zapatero ha aprovat una sèrie de lleis com són la Llei contra la violència de génere i la Llei de la Igualtat: ha posat els mitjans legals per solventar formalment les diferències existents entre homes i dones i que ens han dotat d’instruments legislatius fonamentals per intentar aconseguir aquesta igualtat real.

Però l’actual situació de crisi, que perjudica tothom posa en evidència un sistema on queda patent les importants diferències entre els homes i dones, on sempre queden pitjor parades; aquesta situació perjudica encara més les dones. Hem d’assentar els fonaments d’un nou model econòmic i social més igualitari, igualtat real i efectiva. És necessari afavorir la capacitat el talent i la formació de tota la població i si volem una societat moderna i democràtica hem de comptar amb les dones.

El Partit socialista (PSPV-PSOE) de Xàtiva a través del nostre grup municipal a l’Ajuntament de Xàtiva, ens posem a disposició de la ciutadania i ens proposem mantindre i continuar potenciant, des de la nostra tasca de fiscalització al partit de govern, les accions positives encaminades a que el nostre ajuntament fomente, com administració més propera al ciutadà, la igualtat efectiva al nostre municipi, aplicant a totes les polítiques públiques la perspectiva de génere en totes i cadascuna de les seues actuacions.

Per què, lamentablement a la nostra comunitat, i també a Xàtiva, la realitat és ben distinta. Si bé a nivell nacional s’estan aprovant lleis que estan permetent i permeteixen avançar en Igualtat, ací a Xàtiva estem patint el bloqueig real de lleis des del Govern autonòmic, en especial la llei de la Dependència i la paralització de l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, entre altres, que aturen l’efectivitat de la posada en marxa de les accions i valors de la Llei d’Igualtat.

Per tot això es fa encara més necessària la reinvidicació dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva en la defensa dels seus drets socials, utilitzant tots els mecanismes que tinguen al seu abast, entre els que estan els regidors i regidores del grup municipal. Els drets existeixen, hem d’exigir que també es complisquen en la nostra Ciutat:

Els socialistes de Xàtiva considerem fonamental i proposem com a mesura especial que des de l’Ajuntament de Xàtiva s’apliquen mesures i accions positives per a augmentar la participació i el manteniment de les dones en el mercat laboral de la nostra ciutat

Exigirem que al nostre Ajuntament s’implementen mesures de competència municipal a les empreses de la nostra ciutat com la de reducció d’impostos a les empreses locals que contracten majoritàriament dones.

Proposarem que l’Ajuntament de Xàtiva premie les empreses locals que fomenten la promoció de les dones a llocs de responsabilitat en la mateixa proporció d’homes.

Així mateix considerem fonamental fomentar i premiar els i les empresaries locals que posen en marxa el Pla d’Igualtat a les seues empreses.

Entre totes i entre tots ho podem fer possible. Els drets existeixen, hem d’aconseguir que s’acompleixen.