Ontinyent cobrarà als bancs per fer ús de la via pública amb els caixers

El plenari municipal tractarà la nova ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de terrenys d’ús públics amb caixers autonòmics

L’iniciativa s’aplica des de fa anys en altres ajuntaments i gravarà a les entitats en funció de l’espai que ocupen

Ontinyent cobrarà als bancs per fer ús de la via pública amb els caixers, una volta el plenari municipal aprove la nova ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de terrenys d’ús públics amb caixers automàtics que es tractarà a la sessió del proper dimarts.

“Les entitats bancàries estan obtenint beneficis per l’ús d’un espai de domini públic, i és de justícia que paguen una quantitat que no tindran cap de problema per fer front”, exposa el regidor d’Hisenda, Josep Francés, qui presenta al plenari la proposta. La xifra a abonar serà directament proporcional als metres quadrats de via pública ocupada, estimant-se una mitjana de 300 euros anuals per caixer. Aquesta ordenança ja s’aplica amb èxit des de fa anys a localitats com Burgos, Vitòria, A Corunya o Terrassa, i que està estudiant-se aplicar també en altres municipis com Barcelona.

Segons s’estableix al text de l’ordenança, “són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten el domini públic local en benefici particular mitjançant caixers automàtics utilitzables des de la via pública”. Per tant, només s’aplicarà la taxa als caixers que estan a línia de façana, ocupant espai urbà, que s’estima que a Ontinyent són al voltant d’una dotzena. Josep Francés explica que “del que es tracta en definitiva és d’aplicar una mesura que en altres municipis porta anys en marxa, que cobra als bancs per l’ús que fan de la via pública i del que obtenen benefici, i que pensem que es de justícia aplicar per a que estes entitats arrimen el muscle a l’igual que estan fent els ciutadans”, conclou el regidor d’Hisenda.