Novetlè per a Viure-EUPV, troben irregularitats en la construcció de la pista de padel

Hui, a Novetlè, s’ha convocat un ple extraordinari a les 20 hores. En la seua orde del dia figuren dos punts:

1.- Formació mesa electoral. Eleccions generals del 20 de novembre del 2011
2.- Aprovació certificació núm. 1 ÚNICA de l’obra “Equipaments esportiu en poliesportiu municipal” inclosa en el programa d’ajudes al desenrotllament local 2010. Exp. núm. DL 117/10.

Després de sol•licitar la documentació relativa al punt 2 en la secretària de l’ajuntament de Novetlè ens trobem amb la sorpresa de no existir el corresponent expedient a disposició dels regidors membres de la corporació municipal. Per això, Novetlè per a Viure-EUPV ha sol•licitat que este punt es quede sobre la taula. No obstant dita suposada certificació núm. 1 ÚNICA correspon a l’obra de construcció d’una pista de padel per valor de més de 130.000 euros que nosaltres ja, en el seu moment, criticarem la seua construcció en un moment de crisi i endeutament municipal. A més, la dita certificació ÚNICA indica que l’obra està finalitzada i fins avui només s’ha realitzat el moviment de terres i s’han construït els fonaments.

Qui són els responsables d’esta presumpta il•legalitat, el secretari, el tècnic municipal o els polítics de la majoria governant del PSOE? NOVETLÈ PER A VIURE-EUPV demana que s’acabe amb les presumptes irregularitats en l’administració de Novetlè dels responsables polítics que són els membres de la majoria governant del PSOE.

NOVETLE PER A VIURE-EUPV