Compromís Alcúdia de Crespins presentá una denúncia pels abocadors incontrolats a la partida “Els Terrers”

Ahir, dia 4 de gener, els regidors de Compromís a l’Alcúdia de Crespins vam complir amb la nostra tasca de defendre un entorn net i saludable per al nostre poble presentant una denúncia a la seua de la Policia Local pels abocadors incontrolats que han aparegut a la partida “Els Terrers”.

Aquesta denúncia s’ha fet a instància de diferents ciutadans que no han vist satisfetes les seues demandes en aquest sentit i esperem que servisquen d’ajuda a les autoritats en el compliment del seu deure de vetlar pel manteniment de la qualitat de vida de tots al nostre poble,tambe resaltar que el nostre grup Municipal ja li va dir al Sr. Alcalde Xavier Sicluna que solucionara el problema i va fer cas omis.

Volem fer una crida a la responsabilitat de tots i recordar que el nostre és un poble amb un terme menut. Si el malbaratem estarem acabant amb el lloc sobre el que vivim i desenvolupem la majoria de les nostres activitats. Qui embruta el terme està embrutant la nostra casa.

En breu presentarem altra denúncia al SEPRONA per tal d’aclarir l’origen d’uns abocaments de probable origen industrial i, potser, perillosos que han aparegut a la Serra de la Plana molt prop del nostre terme.

Cal identificar els responsables de posar en perill la nostra salut i entorn i que assumisquen la càrrega del que han fet.

Des de Compromís convidem als veïns del nostre poble a que continuen aportant-nos les seues demandes no resoltes i ens comprometem a fer tot el que estiga al nostre abast per resoldre-les.