L’Olleria: Avança el procés de participació ciutadana

portada52

Les persones que estan participant als grups temàtics de debat sorgits de les I Jornades Participatives de la Ciutat i els representants de les associacions locals de l’Olleria van conèixer ahir de primera mà la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana de crear una Assemblea de la Ciutat de l’Olleria.

L’esborrany d’estatuts de Participació Ciutadana que es van presentar ahir contemplen la regulació dels actuals grups temàtics, que passarien a anomenar-se Consells Temàtics, i la creació d’una Assemblea de la Ciutat on estarien representants els grups polítics, associacions locals, els consells temàtics i aquelles persones que volgueren participar individualment. “L’objectiu és crear una estructura organitzativa eficaç, que faça possible l’anàlisi, la proposta i el debat municipal en una doble direcció: de la ciutadania a l’administració, i de l’administració a la ciutadania”, comentà l’alcalde de la ciutat, Julià Engo.

Des de principis de l’any 2009, i fruit de les I Jornades Participatives de l’Olleria organitzades baix l’impuls de l’Agenda 21, s’han creat a la ciutat diversos grups de treball temàtics. Aquests grups estan integrats per persones interessades en les diverses àrees temàtiques (en hi ha 3: 1.Cultura, Educació i Esports; 2.Benestar Social; 3.Gestió Territorial i Medi Ambient), que tenen la voluntat d’aportar el seu temps, les seues opinions i el seu treball per construir col·lectivament l’Olleria del futur.

Amb l’objectiu d’estructurar eixa participació i d’incentivar la incorporació de noves veus es proposa dotar d’una regulació a eixos Consells Temàtics, i crear un òrgan consultiu més general i menys específic d’una temàtica, que s’anomenarà Assemblea de Participació Ciutadana de l’Olleria.

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Des d’ara i fins a setembre l’ajuntament arreplegarà les suggerències que els particulars, organismes i entitats vulguen aportar a l’esborrany d’estatuts que ahir es va presentar. Passat l’estiu es convocarà una nova reunió i es portaran a terme els passos per aprovar un text de consens.